Tiedote Peli poikki -ohjelman jonon sulkemisesta

Ruuhkautuneen jonon vuoksi suljemme Peli poikki -ohjelman jonon 1.1.2022 alkaen. Ennen 1.1.2022 ohjelmaan hakeutuneet odottavat edelleen vuoroaan jonossa normaaliin tapaan, eikä jonon sulkeminen vaikuta heihin.

Peluurin palvelut -teksti. Taustalla kuulokkeet, joissa mikrofoni ja näppäimistö, kalenteri ja jokin epämääräinen tunnistamaton laite.

Peli poikki -ohjelman jono on syksyn aikana kasvanut nopeammin kuin mitä jonoa on pystytty purkamaan. Jonon pituus joulukuussa on ollut yli puoli vuotta. Voidaksemme tarjota laadukasta palvelua kohtuullisella jonotusajalla, on väliaikainen sulku välttämätön. Tästä syystä suljemme Peli poikki -ohjelman jonon 1.1.2022 alkaen. Ennen 1.1.2022 ohjelmaan hakeutuneet odottavat edelleen vuoroaan jonossa normaaliin tapaan, eikä jonon sulkeminen vaikuta heihin.

Tarkkaa tietoa jonon avaamisajankohdasta emme tällä hetkellä pysty antamaan. Jonoa pyritään purkamaan mahdollisimman tehokkaasti. Tilannetta tarkastellaan kevään mittaan ja jonon avautumisesta tiedotetaan Peluurin verkkosivuilla.

Peli poikki -ohjelma on tarjonnut apua ongelmallisesti pelaaville vuodesta 2007 alkaen. Vuosien varrella se on osoittautunut tärkeäksi ja toimivaksi avuksi valtavalle joukolle ihmisiä. Kohtuullisen lyhytkestoisella ohjelmalla on saatu erinomaisia tuloksia, ja ihmiset ovat kiitettävissä määrin löytäneet Peli poikki -ohjelman pariin.

Ohjelmalle onkin selvästi ollut tilausta ja tarvetta, sillä kaiken aikaa ongelmana on ollut pitkät jonotusajat. Vuosien varrella ohjelman terapeuttien määrää on lisätty ja sisäisiä prosesseja kehitetty, mutta tästä huolimatta jono on pysynyt pitkänä.

Ihanteellisessa tilanteessa apua saisi nopeasti

Haluaisimme tarjota apua ja tukea nopeasti silloin, kun ihminen on valmis ja halukas työskentelemään toivomansa muutoksen parissa. Valitettavasti avun tarve on kuitenkin kaiken aikaa ollut suurempaa kuin mihin olemme pystyneet vastaamaan.

Tämä kertoo myös muun palvelujärjestelmän haasteista ja hoidon saatavuuden vaikeudesta. Peli poikki -ohjelma on osaltaan paikannut tilannetta, jossa apua rahapeliongelmiin on ollut vaikea löytää. Vastaavien psykososiaalista tukea tarjoavien palveluiden tarve tulisikin nykyistä paremmin huomioida palveluja tarjoavissa kunnissa ja tulevilla hyvinvointialueilla, jotta ongelmallisesti pelaavat saisivat tarpeenmukaista tukea ja hoitoa asuinpaikasta riippumatta.