Digitaalisesta pelaamisesta koetaan haittoja - hoitoa kehitteillä

A-klinikkasäätiö, Sininauhaliitto ja niiden yhteinen Peluuri-palvelu teettivät kyselyn digitaalisen pelaamisen aiheuttamista haitoista. Digitaalisella pelaamisella tarkoitettiin pelikonsolilla, tietokoneella tai kännykällä tapahtuvaa pelaamista, joka ei ole rahapelaamista.

Taloustutkimus Oy:llä teetetyssä kyselyssä haastateltiin tuhatta 15 vuotta täyttänyttä suomalaista. 45 prosenttia kyselyyn vastanneista kertoi pelaavansa digitaalisia pelejä. Päivittäin tai lähes päivittäin pelaa 15 prosenttia. Yleisintä pelaaminen on nuorten ikäluokkien eli alle 25-vuotiaiden keskuudessa.

Vastaajista 40 prosenttia arvioi, että digipelaaminen on saattanut aiheuttaa haittoja jollekin läheiselle. Omasta digipelaamisesta haittoja itselle oli kokenut 19 prosenttia digitaalisia pelejä pelaavista vastaajista. Päivittäin digipelejä pelaavista haittoja oli kokenut yli neljännes, 26 prosenttia.

Haitoista tyypillisimmät liittyivät ajankäyttöön: pelaamiseen meni liikaa aikaa, jonka olisi voinut käyttää johonkin muuhun. Myös peleihin muodostuvaa riippuvuutta tuotiin esiin. Fyysisistä haitoista eniten mainintoja saivat niskavaivat ja silmien väsyminen.

Suomalaisista enemmistö on sitä mieltä, että peliteollisuuden pitäisi kantaa vastuuta pelaajille aiheutuneista ongelmista.

Pelaajat hakevat apua, rahoitusmalli avoinna

Digipelaamisen haittoja ja läheisten huolta kohdataan A-klinikoilla, Sininauhaliiton tieto- ja tukipiste Tiltissä sekä Peluurissa. "Palveluille olisi kysyntää, mutta rahoitusmalli on avoin," kertoo Peluurin kehittämispäällikkö Mari Pajula. Ensi käden neuvontaa antavan puhelin- ja nettipalvelun toiminnan mahdollistaa Raha-automaattiyhdistyksen, Veikkauksen ja Fintoton suora rahoitus. "Yksi ratkaisu olisi rahoitusmalli, jossa myös digitaalinen peliteollisuus kantaa vastuuta ongelmiin joutuneista pelaajista" Pajula sanoo.

Hoito-ohjelmia kehitteillä verkkoon

Digipelaajien avunsaantimahdollisuuksia kehitetään yhteistyönä. Tähän mennessä pääsääntöisesti rahapeli- sekä päihde- ja mielenterveysongelmiin palveluja tarjoavilla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirillä (HUS) sekä Peluurilla on verkossa tietoa ja oma-apuvälineitä. A-klinikkasäätiö kehittää parhaillaan verkkopohjaista terapiaa digipelaajille. Hoitoon voi tulevaisuudessa hakeutua esimerkiksi työterveyslääkärin lähetteellä.

Heinä-elokuun vaihteessa 2014 toteutetun kyselyn tulokset julkistettiin 25.8.2014.

Tiedote aiheesta: