Tulossa! Sovatekin 2019 - 2020 pelikuntoutuskurssi Jyväskylässä

Mikä pelikuntoutuskurssi on?

Pelikuntoutuskurssi on puoli vuotta kestävä kuntoutusohjelma, joka koostuu ammattilaisilta saatavasta ohjauksesta, vertaistuesta, läheisten tukemisesta ja heiltä saatavasta tuesta sekä kuntoutujan itsenäisestä työskentelystä.
Kurssi rakentuu neljästä intensiivijaksosta sekä jaksojen välisestä säännöllisestä työskentelystä. Prosessin kokonaiskestoaika 6 kk.

Pelikuntoutuskurssin tavoitteet

 • Arvioida pelaamisen aiheuttamia haittoja ja hankaluuksia elämässä
 • Selkiyttää pelaamiseen liittyvää ajattelua, tunteita ja käyttäytymistä
 • Oppia itsehallintataitoja ja tunnistaa pelaamiseen liittyviä riskitekijöitä
 • Oppia toisten kokemuksista vertaistuen avulla
 • Löytää elämäntapoja tervehdyttäviä toimintoja pelaamisen tilalle
 • Ymmärtää läheisten merkitys ja näkökulmat

Pelikuntoutuskurssin toteutus

 • Kurssille pyrkivät haastatellaan ennen valintaa.
 • Läheisillä mahdollisuus osallistua yhteen lähijaksoon
 • Kurssin intensiivipäivät rakentuvat luennoista, ryhmätyöskentelystä, henkilökohtaisista- ja perhehaastatteluista.
 • Kurssilaiset saavat tukea ohjaajilta lähijaksojen välillä.
 • Kurssin koko on 8 -10 osallistujaa.
 • Intensiivijaksolla kurssipäivät ovat klo 8 - 16


Kurssiajankohdat:

 • Jakso 1: 18.-20.10.2019
 • Jakso 2: 23.-24.11.2019
 • Jakso 3: 18.-19.1.2020 (läheisjakso)
 • Jakso 4: 15.-16.2.2020

Kurssin kokonaishinta 2200 euroa + matkat. Majoituksesta neuvoteltava kurssiajankohta- ja kurssipaikkakohtaisesti.
(Kurssimaksu ei koske jyväskyläläisiä)

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 3 viikkoa ennen kurssin alkua.

Tiedustelut Anne-Maria Perttula
p. 040 559 8194
Sovatek-säätiö,
Päihdepalvelukeskus
Keskussairaalantie 20 B
40620 Jyväskylä

Lue lisää Sovatekista

Tulostettava esite liitteenä