Vastaa rahapelaamista ja hoitoon ohjautumista koskevaan opinnäytetyökyselyyn - vastausaikaa 30.9.2020 saakka

Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijat Heidi Mertaniemi ja Sanna Lapinkangas tekevät opinnäytetyötä aikuisten rahapelaamisesta ja rahapelaajien hoitoon ohjautuvuudesta.

Kysely toimii myös pohjana ammattihenkilöille rahapelaamisesta keskusteluun.

Kysely toteutetaan anonyymisti, eikä vastaajaa voida tunnistaa. Vastaaminen vie aikaa n. 5-10 minuuttia. Kysely on auki 1.8-30.9.2020.

Kyselyn alussa on 5 taustatietokysymystä, jonka jälkeen tulevat varsinaiset rahapelaamiseen liittyvät kysymykset. Kysely sisältää monivalintakysymyksiä, väittämiä, sekä muutaman avoimen kysymyksen. Avoimiin kysymyksiin voit vastata halutessasi. Vastauksia toivotaan erityisesti henkilöiltä, jotka pelaavat rahapelejä paljon.

Pääset täyttämään kyselylomaketta tästä linkistä

Voit tarkastella kysymyksiä etukäteen alla olevasta liitteestä.