Mikä tahansa kirjallisuus voi olla avuksi läheiselle. Joskus voi silti käydä niin, että läheinen keskittyy ainoastaan lukemaan sellaista kirjallisuutta jonka perimmäisenä tarkoituksena on auttaa pelaajaa tai jossa käsitellään pelaajille tarkoitettuja hoitomuotoja. Näitä on toki hyvä tutkia jotta ymmärtäisi paremmin pelaamista ilmiönä, mutta läheisen olisi hyvä tässäkin muistaa tutustua omaa hyvinvointiaan edistävään kirjallisuuteen.

Alla mainitut kirjat, julkaisut tai muut tekstit ovat ehdotuksia ja on suositeltavaa tutustua laajemminkin kirjoituksiin, jotka liittyvät pelaamiseen ja peliongelmaan ilmiönä, riippuvuuksiin sekä niistä toipumiseen, tunteiden sekä ajatusten hyväksymis- ja hallintakeinoihin sekä elämänhallintaa koskeviin teemoihin.

 • Ongelmapelaajan läheinen: sairas vai selviytyjä? Selvitys rahapeliongelman vaikutuksista läheisiin
  Mari Pajula
 • Puolison kokemuksia peliongelmasta
  Johanna Marttinen
 • Gambling Addiction: Real Stories from Addicts and How to Beat Gambling Addiction 
  Jake Ploeth
 • Gambling as an Addictive Behaviour  ( Impaired Control, Harm Minimisation, Treatment and Prevention)
  By Mark Dickerson & John O’Connor. Cambridge University Press. 2006.
 • Don't Leave It to Chance: A Guide for Families of Problem Gamblers Paperback
  Christopher Krebs
 • Gambling and Gaming Addictions in Adolescence
  Mark Griffiths, Dawn Griffiths, Brian Herbert
 • Turning the Tables on Gambling: Hope and Help for Addictive Behavior
  Gregory Jantz
 • Gambling Addiction
  Chris Wolker
 • När allt är förlorat : en bok om spelberoende
  Joakim Björck
 • Spelberoende : värre än alkohol och narkotika
  Mattin
 • Kohti muutosta, motivointimenetelmiä päihde- ja käyttäytymisongelmiin
  Anja Koski-Jännes, Liisa Riittinen, Pekka Saarnio
 • Addiktioyhteiskunta : riippuvuus aikamme ilmiönä
  Tuukka Tammi & Pauliina Raento
 • Ihastuttavat, vihastuttavat tunteet, Opi tunteiden säätelyn taito
  Marja Kokkonen
 • Rahapelaaminen Suomessa
  Pauliina Raento
 • Riippuvuus
  Antti Heikkilä
 • Irti riippuvuudesta
  Ulla Korhonen
 • Tunteiden psykologia
  Lauri Nummenmaa
 • Päästä irti
  Kimmo Takanen
 • Mielen taito
  Juhani Laakso
 • Hallintaa vai huolenpitoa
  Mari Huusko
 • Elämää kahlitseva häpeä
  Ben Malinen
 • Häpeän monet kasvot
  Ben Malinen
 • Taakkana läheisriippuvuus
  Ben Malinen
 • Lupa särkyä. Kriisistä elämään.
  Eija Palosaari
 • Pieneksimitattu - Kohti ehjää minuutta
  Lea Pyyhtiä
 • Muutos
  Tommy Hellsten
 • Kolmas mahdollisuus
  Tommy Hellsten
 • Hanki elämä!
  Ulla-Maija Paavilainen
 • Rulettipäiväkirja
  Anneli Poutiainen
 • Rakentava valinta
  Kari Kiianmaa
 • Toivosta ja epätoivosta
  Martti Lindqvist
 • Käytä kiukkuasi
  Janne Viljamaa
 • Huolena huolehtiminen
  Anna-Liisa Valtavaara
 • Ainako anteeksi?
  Anna-Liisa Valtavaara
 • Kiltteydestä kipeät
  Anna-Liisa Valtavaara
 • Erilainen ote omaan talouteen
  Pasi Havia, Ville Lappalainen, Antti Rinta-Loppi
 • Rakkaasta raitis - vaihtoehtoja nalkuttamiselle, anelulle ja uhkailulle 
  Robert J. Meyers, Brenda L. Wolfe
 • Askeleita läheisriippuvuudesta toipumiseen 
  Dale Ryan, Juanita Ryan, Tuomo Salovuori
 • Temperamentti, stressi ja elämänhallinta
  Liisa Keltikangas-Järvinen
 • Hyvä itsetunto
  Liisa Keltikangas-Järvinen
 • Häpeä! Nöyryyttämisen ja häpeämisen jäljillä 
  Satu Lidman
 • Itsetunto kohdalleen! Harjoituksia itsetuntemuksen ja vuorovaikutustaitojen oppimiseen
  Sari Toivakka - Miina Maasola
 • Miltä musta tuntuu? Masennus ja siitä toipuminen
  Anna-Liisa Lämsä 
 • Minä kasvan, Teemoja naisen kasvuun ja riippuvuuksista toipumiseen
  Virpi Jukala ja Tarja Hiltunen
 • Tunne lukkosi, vapaudu tunteiden vallasta
  Kimmo Takanen
 • Pari suhteessa
  Heli Pruuki, Marjo Timoria, Markku Väätäinen
 • Vapaudu riippuvuudesta
  Lee Jampolsky
 • Rakkaus on pelosta vapautumista
  Gerald G. Jampolsky
 • Melody Beattie: Irti läheisriippuvuudesta – Miten lopetan muiden holhoamisen ja alan huolehtia itsestäni (Condependend No More How to Stop Controlling Others and Start Caring for Yourself, 1987)
  Suom. Pirjo Latvala. WSOY 1995.
 • Miten opin pitämään puoleni : opas omien rajojen puolustamiseen
  Alberti Robert, Emmons Michael   
 • Naiseksi joka olet 
  Kaija Maria Junkkari
 • Superarkea!
  Anna Perho
 • Vapaus valita
  Juha Pitkänen
 • Eron keskellä
  Ilona Rauhala
 • Tule lähelle, mene pois
  Irene Kristeri
 • Tunteella!
  Jarkko Rantanen
 • Se ei ollut minun vikani. Vastuunottamisen taito
  Ann Heberlein
 • En olekaan yksin, totuus perfektionismista ja riittämättömyyden tunteesta
  Brene Brown
 • Onnellisuusansa, elinvoimaa hyväksymisen ja omistautumisen avulla
  Russ Harris
 • Kaiken keskellä yksin, yksinäisyyden syyt, seuraukset ja hallintakeinot 
  Tarja Heiskanen, Liisa Saaristo
 • Mieli maasta, masentuneen nuoren kohtaaminen ja tukeminen
  Anna-Liisa Lämsä
 • Opi sanomaan Minä, opi sanomaan Ei, elämän ohjat omiin käsiin
  Burlin Pellbäck Sara
 • Pidä puolesi - irti narsistin hampaista
  Janne Viljamaa
 • Joustava mieli, vapaudu stressin, uupumuksen ja masennuksen yliotteesta
  Arto Pietikäinen
 • Toimiva yhteys, myötätunto ja hyväksyminen ihmissuhteissa
  Anna Kåver, Åsa Nilsonne,
 • Murra onnellisuuden esteet
  Markku Ojanen