10 keinoa oman talouden turvaamiseen:

  1. Älä lainaa pelaajalle rahaa. (huolehdi myös, että lähipiiri toimii samoin)
  2. Ole ajan tasalla raha-asioista, älä jätä laskujen maksua yksin pelaavan läheisen vastuulle!
  3. Pitäkää erilliset pankkitilit, huolehdi tunnuksistasi.
  4. Sopikaa yhteisten lainanhoitotilien ehdot sellaisiksi, että tarvitaan molempien suostumus rahan nostamiseen.
  5. Tehkää avioehto. Avioehto suojaa siltä, että pelaajan velat eivät tule maksettaviksi avioerotilanteessa.
  6. Älä takaa pelaajan velkoja
  7. Et ole vastuussa pelaajan nimissä olevista veloista, mutta yhteisistä kyllä.
  8. Laskekaa yhteiset menonne ja sopikaa kirjallisesti niiden oikeudenmukaisesta jakamisesta
  9. Selvitä oikeutesi ja mahdollisuutesi sosiaalisiin etuuksiin (Kela, sosiaalivirasto, seurakunnat)
  10. Sopikaa milloin raha-asioista puhutaan, jotta kaikki aika ei kulu rahasta riitelemiseen.