Peluurin puolivuosiraportti 2008

Nettipelaajia ja nuoria koskevien soittojen määrä kasvussa

Peluurin numeroon soitettujen puhelujen määrä on kasvanut edelleen. Vastatuissa puheluissa kasvu on kuitenkin tullut häiriösoitoista. Niitä on jo noin kaksi kolmesta puhelusta ja on oletettavaa, että näin suuri määrä haittaa varsinaisten asiakkaiden mahdollisuuksia tavoittaa Peluurin päivystäjä. Syksyn aikana Peluurin puhelinjärjestelmää muutetaan siten, että se vähentää  häiriösoittoja.

Peliongelmaa koskevien puhelujen määrä on pysynyt lähes entisellä tasolla. Nettipelaamisen ja nuorten pelaajien osuudet ovat kasvaneet Peluurin puheluissa. Tähän voi olla syynä julkisuudessa nettipokerista ja pelaamisen ikärajoista käydyn keskustelun lisääntyminen. Nettipelaamista koskevat soitot lisääntyivät lähes neljänneksellä ja nettipokeria pääasiallisena ongelmia aiheuttavana pelinä pelaavien soittajien soitot noin kolmanneksella. Toisaalta nettipelaaminen näyttäisi olevan kasvussa myös sosiaali- ja terveysministeriön viimevuotisen tutkimuksen valossa. Muiden pelimuotojen kohdalla muutoksia ei juuri ole havaittavissa.

Peluurin internetissä olevista palveluista erityisesti Peli poikki -ohjelma on ollut suosittu. Ohjelmaan mukaan pääsyä odottavien asiakkaiden jono on vain kasvanut alkuvuoden aikana. Tarve ongelmapelaajien tuki- ja hoitopalveluille näyttäisi olevan suurempi kuin mihin palvelujärjestelmä tällä hetkellä kykenee vastaamaan.

Peli poikki -ohjelmaan hakeutuvien asiakkaiden määrä ja maantieteellinen jakauma osoittavat, että internetpohjaisella terapialla on kysyntää ja että se voi palvella tasapuolisesti koko Suomea. Peluurin terapeuttiresurssien puute vain valitettavasti on saanut aikaan aivan liian pitkän jonon palveluun. Tällä hetkellä asiakkaan jonotusaika ohjelmaan on noin viisi kuukautta.

Toukokuussa avattu ongelmapelaajien läheisillä suunnattu Tuuletin -keskusteluryhmä on lähtenyt hitaasti liikkeelle. Avoin keskusteluryhmä ei näytä houkuttelevan läheisiä mukaan. Nyt harkitaan sen muuttamista suljetuksi ryhmäksi, jonka keskustelut eivät näy ulkopuolisille.