Peluurin puolivuosiraportti 2010

Kesäkuun loppuun mennessä Peluurin auttavassa puhelimessa vastattiin 1 342 puheluun.  Pelaajien prosentuaalinen osuus soittajista nousi. Pelaajien ja välillisten asiakkaiden yhteydenotot säilyivät määrältään vastaavina viime vuoteen verrattuna. Läheisten soittoja tuli aiempaa vähemmän.

Nuorten soitot ja naisten nettipelaaminen kasvussa

Huomionarvoisia muutoksia auttavan puhelimen tilastoissa ovat alle 15-vuotiaita pelaajia koskevien soittojen määrän kasvu ja naisten edelleen lisääntyvä nettipelaaminen. Nettipokeria koskevat yhteydenotot puolestaan vähenivät ja näyttää siltä, että naisia vetävät puoleensa internetissä muut rahapelit kuin julkisuudessa toistuvasti suurimman huomion keräävä nettipokeri.

Peli poikki -ohjelman suosio ennallaan

Peluuri kohtaa enenevässä määrin ongelmapelaajia ja heidän läheisiään myös muiden palveluidensa kautta. Peli Poikki –ohjelman valtava suosio ei ota laantuakseen. Ohjelman on 30.6.2010 mennessä käynyt läpi 184 asiakasta, mikä on yhtä monta kuin nykyisin resurssein on pystytty ottamaan ohjelmaan mukaan. Peluurin verkkosivuilla vierailtiin alkuvuonna reilut 19 000 kertaa. Näistä puolet oli uusia kävijöitä. Läheisten keskustelupalstalle Tuulettimeen luotiin uusi ryhmä ja Valtti –keskustelupalstalla keskustelu jatkui vilkkaana. eNeuvonnassa vastattiin 71 peliongelmaa koskevaan kysymykseen. Tekstiviestipalvelu Pelivoimapiiri on kesäkuun loppuun mennessä ehtinyt toimia 10 kuukautta. Tänä aikana palveluun on hakeutunut yhteensä 184 asiakasta, joista peräti 84 % on pysynyt palvelun käyttäjinä.

Apua peliongelmiin haetaan myös yöaikaan

Peluurin verkkosivuilla vieraillaan vilkkaasti myös öisin. Öiset käynnit sivuilla ovat lisääntyneet samaa tahtia internetissä pelaamisen kanssa. Vierailujjen määrä kello 2-3 välillä yöllä lähenee arkiaikojen kävijämääriä.

Peluuri mukana Peliklinikka‑hankkeessa

Peluurin ja koko peliongelman hoito-, tuki- ja kuntoutuspalveluiden kannalta merkittävä muutos on uuden palvelukeskuksen Peliklinikan aukeaminen kesäkuun alussa. Peluuri on mukana Peliklinikka‑hankkeessa ja haluaa näin edistää peliongelmaan tarjolla olevien palveluiden kehittymistä ja muodostumista toimivaksi ja koordinoiduksi kokonaisuudeksi. Peluurin ensisijainen tehtävä tässä kokonaisuudessa on järjestää matalan kynnyksen tukea ja hoitoon ohjaavia palveluita. Peluurin palvelut ovat käyttäjille maksuttomia, anonyymejä ja valtakunnallisia.