Peluurin puolivuosiraportti 2011

Peluurin puolivuosiraportti 2011 ja Peliklinikan ensimmäinen toimintaraportti julkaistiin 23.9. Peliklinikalla järjestetyssä tiedotustilaisuudessa. Raportit antavan uutta ja tuoretta tietoa Peluurin ja Peliklinikan palveluista ja pelihaittakentästä.

Peluurin puolivuosiraportti 2011

Keskeisin Peluurin puolivuositilastossa esille tullut muutos liittyy Peluurin tavoittaman pelaajakunnan ikärakenteeseen. Alle 18–vuotiaiden pelaamista koskevia soittoja on tullut Peluurin auttavaan puhelimeen aiempaa vähemmän (muutosprosentti 56) ja erityisesti alle 15-vuotiaiden määrä on laskenut. Tilastot antavat viitteitä siitä, että ikäraja on tehokas keino nuorimpien kansalaisten liikapelaamisen ehkäisyssä. Uuden ikärajan vaikutusta voidaan kuitenkin arvioida paremmin vasta pidemmän aikavälin tilastoissa.

Muutos ei kuitenkaan ole merkinnyt asiakaskunnan vähenemistä, vaan vastaavasti vanhempien ikäluokkien pelaamista koskevia soittoja on tullut aiempaa enemmän siten, että asiakasmäärät kokonaisuutena ovat pysyneet vakaalla tasolla.

Merkittävä muutos auttavan puhelimen osalta on myös Peluurin tavoitettavuuden paraneminen. Ruotsinkielisen palvelun yhteydessä käyttöönotettu toinen puhelinlinja on parantanut tavoitettavuutta merkittävästi.

Peliongelmasta ja tuen tarpeesta ruotsinkielisen väestön keskuudessa ei toistaiseksi tiedetä juurikaan. Peluurin uudet ruotsinkieliset palvelut ja niistä saatava informaatio auttavat jatkossa arvioimaan ilmiötä ja palvelujärjestelmän kehittämistarpeita myös tältä osin.