Peluurin puolivuosiraportti 2013

Peluurin puolivuosiraportti julkaistiin 15.10. klo 10 Peliklinikan 3-vuotisjuhlissa.

Kesäkuun loppuun mennessä Peluurin auttavassa puhelimessa vastattiin 1 340 puheluun. Varsinaiselta kohderyhmältä (pelaajat, läheiset, välilliset asiakkaat) tuli yhteensä 678 puhelua. Peliongelmapuheluiden määrä vastasi edellisen vuoden tasoa, jolloin puheluiden määrä nousi 16 %:lla. Kokonaisuutena Peluurin palveluiden käyttöaste kasvoi. Auttavan puhelimen ohella Peluurin palveluvalikkoon kuuluu nettiterapiaohjelma Peli poikki, eNeuvonta, tekstiviesti- ja nettipalvelu Pelivoimapiiri, keskustelufoorumit Valtti ja Tuuletin sekä oma-aputyökaluja sisältävä verkkosivusto.  

Pelikentällä on Peluurin ensikäden kokemuksen mukaan käynnissä kaksi toisiinsa liittyvää muutosta, joilla on suuri merkitys pelihaittojen ehkäisylle ja hoidolle. Toinen näistä on nettipelaamisen kasvu erityisesti ongelmapelaajien keskuudessa, mikä kertoo nettipelaamisen korkeammasta haittapotentiaalista. Kun kaikesta rahapelaamisesta arviolta vajaat 30 prosenttia tapahtuu netin välityksellä, Peluurin kohtaamista ongelmapelaajista jo 51 % oli nettipelaajia.

Toinen kehitys on peliongelman kärjistyminen ja sen liittyminen erityisesti nettipelaamiseen. Peluuri kohtaa entistä pahemmissa vaikeuksissa olevia pelaajia ja heidän läheisiään. 28 %:sa puheluista tuli esille vähintään yksi vakavasta ongelmasta kertova indikaattori. Näiden kahden muutoksen liittymisestä toisiinsa kertoo se, vakavasti ongelmaisiksi määrittyvistä pelaajista nettipelaajien osuus oli peräti 69 %.  Tämä viittaa siihen, että nettipelaamisen erityinen haittapotentiaali merkitsisi paitsi keskimääräistä korkeampaa riskiä ajautua ongelmiin ylipäätään, myös perinteistä pelaamista korkeampaa riskiä ajautua vaikea-asteisiin ongelmiin.

Vakavat haitat näkyivät alkuvuonna 2013 jonkin verran eri tavoin kuin edellisenä vuonna. Suuria velkoja tuli esille edellisvuotta vähemmän. Sen sijaan erityisesti lasten pahoinvointia sekä asunnon menetyksiä tai sen uhkaa ja itsemurha-ajatuksia/ – yrityksiä tuli esille useammin. Ongelmien kärjistyminen näkyy myös läheisten yhteydenotoissa. Vaikka läheispuheluita tuli 5 % vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan, läheispuheluissa tuli edellisvuotta useammin esille läheisten kokemia terveydellisiä ja sosiaalisia haittoja.