Peluurin puolivuosiraportti ja Peliklinikan toimintakatsaus 2012

Peliklinikan ja Peluurin ensimmäinen yhteisraportti kertoo, että suomalaiset rahapelaajat hakevat usein varsin myöhään apua peliongelmiinsa. Tällöin rahapeliongelma on yleensä jo hyvin vakava.

Peliklinikalle hakeutuvan miespelaajan peliongelma näyttää kestäneen keskimäärin yhdeksän vuotta. Naisille hoidon hakemisen kynnys madaltuu hieman lyhyemmässä ajassa. Naisilla peliongelma on kestänyt keskimäärin seitsemän vuotta ennen hoidon aloittamista.

Pitkä hoitoon hakeutumisaika voi syventää peliongelmia. Jos hoitoon hakeutuminen lykkääntyy ja ongelmallinen pelaaminen ehtii jatkua pitkään, peliongelma on yleensä kehittynyt jo hyvin vaikeaksi.

Tyypillisimmin hoitoon hakeutumisen kanssa epäröidään, koska peliongelmaan liittyy häpeää ja salailua. Tuki- ja hoitopalveluita ei aina tunneta riittävän hyvin. Usein pelaaja myös uskoo selviävänsä ongelmastaan itse tai ei tunnusta ongelmaan edes itselleen.

Tyypillisimmin rahapeliongelmia aiheuttavat raha-automaatit, joita on myös määrällisesti runsaasti Suomessa saatavilla. Kaksi kolmesta Peliklinikan avohoidon asiakkaasta kokee ne itselleen ongelmaksi. Peluurin raportissa uutta oli, että raha-automaattien pelaaminen netin kautta tuli ensi kertaa esille.

Asiakasmäärät ovat kasvaneet kaikissa Peluurin ja Peliklinikan palveluissa.