Peluurin vuosiraportti 2006

Peluurin toinen täysi toimintavuosi tuotti 1 704 vastattua puhelua ja noin 200 internetkysymystä eNeuvonnassa. Myös Valtti -keskustelufoorumi on vakiinnuttanut paikkansa aktiivisena keskusteluareenana.

Peluurin toiminnassa vuosi 2006 oli ensimmäinen kokonainen vuosi, jolloin soittaminen meille oli asiakkaalle maksutonta. Kaikkiaan vastasimme 1 704 puheluun. Ja toiminnan alusta, syyskuusta 2004 vuoden 2006 loppuun, olemme vastanneet 3 425 puheluun.

Yleensä peliongelmaiset asiakkaat ohjataan oman paikkakunnan A-klinikalle. Pääkaupunkiseudulla vaihtoehtoja on tarjolla hieman enemmän A-klinikoiden lisäksi sekä yhteisöhoitoa Rapeli-yhteisössä että vertaisryhmiä.. Nuoria pelaajia on ohjattu nuorisoasemille, jos sellainen palvelu on paikkakunnalla tarjolla. Vertaisryhmät ovat myös toimiva vaihtoehto, tosin niitä oli toiminnassa vain 15 koko maassa. Joissain harvoissa tapauksissa tulee kyseeseen ohjaus laitoshoitoon joko Tyynelän tai Kouvolan kuntoutuskeskukseen. Taloudellisten ongelmien selvittämisessä asiakkaita on ohjattu sekä kunnalliseen velkaneuvontaan että Takuu-säätiölle.

Peluurin tilastoja lukiessa on hyvä muistaa, ettei niiden antama kuva ole koko kuva suomalaisten rahapeliongelmasta. Peluurin puheluissa esiintyvät pelaajat ovat kyllä peliongelmaisia, mutta samalla se on valikoitunut otos. Siinä on mukana vain niitä pelaajia, jotka ovat itse hakeneet apua ongelmiinsa tai heidän läheisensä. Tiedämme, että näistä tilastoista puuttuu osin tiettyjä pelaajaryhmiä esimerkiksi totopelaajat ja jotkut ryhmät saattavat olla yliedustettuina.

Tämän raportin tiedot on kerätty pääosin Peluurin tietokannasta. Jokaisesta puheluista tehdään raportti, mutta kaikkea raporttilomakkeen kohtia ei suinkaan saada jokaisesta puhelusta.

Lisäksi Peluurin puhelinjärjestelmästä TeliaSoneran CidManager ohjelman raporttitietokannasta saadaan tiedot jokaisesta Peluuriin numeroon tulleesta soitosta; lähtöalue telealueittain, soiton kellonaika, soiton pituus, päivä, kuukausi ja soittojen lukumäärät. Peluurin kotisivuja koskevat tilasto perustuvat ylläpitäjän, eCredon tilastointiin ja laskureihin sekä Peluurin nettipalveluja - eNeuvontaa ja Valtti -keskutelufoorumia - koskevat luvut A-klinikkasäätiön Päihdelinkin tietoihin.