Peluurin vuosiraportti 2007

Peluurin kolmas täysi toimintavuosi oli edellisiä vuosia vilkkaampi. Erityisesti nuoria pelaajia koskevat soitot lisääntyivät.

Peluuri on valtakunnallinen auttava puhelin, joka tarjoaa peliongelmaisille, heidän läheisilleen ja hoitoalan ammattilaisille tietoa ja tukea pe­liongelmaan peliongelmien hoitoon ja niiden ehkäisyyn. Auttava puhelin päivystää arkisin klo 12–18. Sinne voi soittaa maksutta ja nimettömänä. Asiakas voi halutessaan esittää kysymyksensä myös internetin kautta Peluurin eNeuvonnassa. Peluurilla on oma keskustelufoorumi peliongelmasta – Valtti. Peli poikki -ohjelma on internetin avulla toteutettava oma-apuopas ja kahdeksan viikon mittainen hoito ongelmapelaajille.

Peluurin kolmas täysi toimintavuosi oli edellisiä vuosia vilkkaampi. Puhelujen määrä kasvoi 72 % vuodesta 2006. Valitettavasti suurin kasvu tapahtui häirintäpuheluissa: määrä kasvoi yli nelinkertaiseksi. Kaikkiaan Peluurissa vastattiin 2 933 puheluun vuonna 2007. Niistä 1 390 oli varsinaisia pe­liongelmaa koskevia soittoja. Pelaajien soittoja oli 933 ja läheisten 379. Muita puheluja tuli 1 543, joista 1 220 oli häirintäpuheluja.

Peluurin puheluissa käsitellyistä pelaajista 74 % oli miehiä. Suurin ongelmapelaa­jien ryhmä Peluurin puheluissa ovat nuoret miehet. Pelaajien keski-ikä oli 28,7 vuotta. Miespelaajat ovat selvästi nuorempia kuin naiset. Naispelaajat ovat useimmiten keski-ikäisiä tai sitä vanhempia. Peliongelmasta käyty keskustelu ja julkaistut tutkimukset mahdollisesti herättelivät vanhempia soittamaan Peluuriin lastensa pelaamisesta: nuoria pelaajia, erityisesti alaikäisiä poikia, koskevia soittoja tuli vuonna 2007 poikkeuksellisen paljon.

Tavallisimmin näkyvät haitat pe­laamisen hallinnan menetyksen yhteydessä ovat taloudellisia vaikeuksia, joita oli vuonna 2007 yli puolella Peluu­rin tilastoissa olevista pelaajista. Pelaamisesta kertyvä velka näyttäisi olevan riippuvainen pääasiallisesta ongelmia aiheutta­vasta pelistä. Nettipokeria tai vedonlyöntiä pelaavista noin puolella on velkaa, kun rahapeliautomaattien pelaajista osuus on 18 prosenttia.

Rahapeliautomaatit ovat säilyttäneet asemansa yleisimpänä (64 %) pelinä Peluurin pelaajilla. Internetpokeri on vakiinnuttanut asemansa toisena Peluurin listalla (10 %). Nettipokeria koskevien puhelujen määrä kolminkertaistui vuoden 2007 ai­kana. Internetpelit kokonaisuutena vastaavat jo 18 prosentista ja niiden osuus näyttäisi olevan edelleen kasvussa.

Peli poikki on Peluurin uusi internet-pohjainen oma-apuopas peliongelman hoitoon. Kokeilu alkoi 25.9.2007. Motivoituneita hoitoon hakeutuvia pe­liongelmaisia oli alusta alkaen enemmän, kuin kerralla voitiin ottaa mukaan. Ohjelmaan muodostui heti jonoa, ja joulukuun lopussa ohjelmaan pääsyä odotti 80 asiakasta. Peli poikki -ohjelmalle on selvästi kysyntää. Ohjelma näyttää toimivan hy­vin valtakunnallisena hoidon ja tuen tarjoajana rahapeliongelmaisille ja täydentävänä palveluna muulle hoidolle. Asetetut tavoitteet asiakasmäärän suhteen tullaan ylittä­mään ja rajoitteena näyttävät olevan ainoastaan Peluurin resurssit. Näyttää myös siltä, että hoitoon hakeutumisen kynnys internetissä tapahtuvaan hoitoon on alhaisempi kuin muutoin.