Peluurin vuosiraportti 2008

Vuosiraportti 2008, tiivistelmä

Peluuri on valtakunnallinen auttava palvelu, joka tarjoaa peliongelmaisille, heidän läheisilleen ja hoitoalan ammattilaisille tietoa ja tukea peliongelmaan peliongelmien hoitoon ja niiden ehkäisyyn. Auttava puhelin päivystää arkisin klo 12–18. Sinne voi soittaa maksutta ja nimettömänä. Asiakas voi halutessaan esittää kysymyksensä myös internetin kautta Peluurin eNeuvonnassa. Peluuri tarjoaa myös yhdessä A-klinikkasäätiön Päihdelinkin kanssa Valtti -nimisen yleisen keskustelufoorumin peliongelmasta. Pelaajien läheisille aloitettiin vuonna 2008 oma suljettu keskustelufoorumi ”Tuuletin”. Peli poikki -ohjelma on internetin avulla toteutettava oma-apuopas ja kahdeksan viikon mittainen hoito ongelmapelaajille.

Häirintäpuheluja edelleen lisää

Vuosi 2008 oli Peluurin neljäs täysi toimintavuosi. Vastattujen puhelujen määrä Peluurissa kasvoi vuoden 2008 aikana edellisiin vuosiin verrattuna. Puhelumäärän kasvu valitettavasti tuli yksinomaan häirintäsoitoista, joita oli jo kaksi kolmesta puhelusta. Peluurin numero halutaan kuitenkin edelleen pitää esillä erityisesti siellä missä pelaajat ovat, vaikka valtaosa häirintäsoitoista tulee pelipisteistä, joista soittajat löytävät numeromme.

Peliongelmaa koskeneiden puhelujen määrä laski vuoden 2006 tasolle ja erityisesti pelaajien soitot vähenivät. Kaikkiaan peliongelmaa koskeneita puheluja tuli vuoden 2008 aikana 1 253. Kaikista peliongelmaa koskeneista soitoista miehet soittivat 60 %. Pelaajista miehiä oli kolme neljästä ja läheisistä vastaavasti naisia 72 %.

Ongelmapelaajat nuoria miehiä

Nuorten miesten osuus korostui puheluissa ja heitä oli yli puolet pelaajista. Alaikäisiä pelaajia oli jonkin verran aikaisempaa enemmän. Miespelaajista kolme neljästä oli 15 - 34 -vuotiaita ja joka neljäs 15 - 17-vuotias. Naisista yli puolet oli 55-vuotiaita tai vanhempia. Alle 15 -vuotiaita pelaajia koskeneista soitoista nuoret itse soittivat useimmat (72 %), kun taas 18 - 24 -vuotiaita koskeneista puheluista läheiset, yleensä vanhemmat, soittivat puolet. Samoin kaikkein iäkkäimpiä pelaajia koskevien puhelujen soittajat olivat yleensä heidän läheisiään.

Internetissä pelattavien rahapelien (21 %) suhteellisen osuuden kasvua lukuun ottamatta mainittavia muutoksia vuoteen 2007 verrattuna ei juuri tapahtunut. Raha-automaatit ovat säilyttäneet asemansa eniten ongelmia aiheuttavana pelinä (64 %) Peluurin puheluissa.  Internetissä pelattavat pelit ovat toisella sijalla kuten jo vuonna 2007. Silti ne näkyvät meillä vähemmän kuin muiden Pohjoismaiden auttavien puhelinten tilastoissa.

Peli poikki-ohjelma on ollut menestys

Peli poikki-ohjelma on ollut menestys. Se on ensimmäinen hoitopalvelu ongelmapelaajille, johon asiakkaita hakeutuu enemmän kuin on voitu ottaa vastaan. Vuoden 2008 aikana 120 - 130 asiakasta on ollut jonossa. Keskimääräinen jonotusaika venyi noin kuuteen kuukauteen. Peluurilla ei kuitenkaan ollut resursseja palkata enempää terapeutteja. Ohjelman ulkoinen arviointi tehtiin syksyllä 2008. Tulokset ohjelmaan osallistuneiden peliriippuvuuden vähenemisessä ovat erittäin merkitsevät.