Peluurin vuosiraportti 2009

Vuosi 2009 oli Peluurille viides täysi toimintavuosi. Auttava puhelin on edelleen toiminnan ydin. Palveluvalikoima on kuitenkin vuosien mittaan laajentunut.

Auttavassa puhelimessa vastattiin toimintavuonna 3146 puheluun. 1159 puhelussa käsiteltiin peliongelmaa. Näistä puheluista 63 % tuli pelaajilta. Läheisten puheluiden määrä on kasvanut. Jo kolmasosa peliongelmapuheluista tuli läheisiltä. Toimintavuonna onnituttiin karsimaan palveluvalikon avulla suuri osa pila- ja häirintäsoitoista.

Suurin osa Peluuriin soittavista pelaajista on nuoria miehiä. Naisten osuus kasvaa iän myötä. Netissä pelattavat pelit aiheuttavat yhä suuremman osan ongelmista. Raha-automaatit tai nettipelit ovat ongelmin syynä jo lähes 90 %:lla Peluurin tavoittamista pelaajista. Nettipelien osuus on kasvanut toimintavuosien aikana lähes nollasta 30 %:iin. Uusi ilmiö on, että nyt nettipelit aiheuttavat ongelmia myös naisille.

Vuonna 2009 Peluuri sai uuden palvelun, kun A-klinikkasäätiö ja Peluuri avasivat Pelivoimapiiripalvelun. Näin palvelut laajenivat tekstiviesteihin.

Läheisten keskustelufoorumi Tuuletin muutettiin vuoden 2009 alussa suljetuksi foorumiksi. Peluurin työntekijä ohjaa foorumilla käytäviä keskusteluja. Avoimella Valtti -palstalla keskustelua ovat käyneet pääasiassa pelaajat. eNeuvonnassa vastataan pelihaittoja koskeviin kysymyksiin. Vuonna 2009 vastattiin 165 kysymykseen.

Peluurin verkkosivuston suosio jatkaa kasvuaan. Toimintavuonna sivuilla vierailtiin lähes 52 000 kertaa.

Peli Poikki -ohjelman valtava suosio jatkui. Maaliskuussa ohjelmaa saatiin toinen työntekijä. Ohjelman suoritti toimintavuonna 76 henkilöä. Sosiaali- ja terveysministeriön tilaaman ja toimintavuonna julkaistun ulkoisen arvioinnin tulokset vahvistivat ohjelmasta saatuja hyviä kokemuksia.