Peluurin vuosiraportti 2010

Vuosi 2010 oli Peluurin kuudes täysi toimintavuosi. Peluuri on muodostunut palvelukokonaisuudeksi, jossa auttavan puhelimen lisäksi toimivat eNeuvonta, verkkosivusto, keskustelufoorumit Valtti ja Tuuletin, tekstiviestipalvelu Pelivoimapiiri sekä Peli poikki -ohjelma. Toimintavuonna päästiin testaamaan myös Peluurin uutta ruotsinkielistä päivystystä.

Peluuri tuli osaksi Peliklinikkaa
Peluuri siirtyi toimimaan osana uutta Peliklinikkakokonaisuutta. Peliklinikka on valtion, kuntien ja järjestöjen kumppanuushanke (2009-2014). Hankkeen aikana kootaan yhteen peliongelmapalveluita ja –hankkeita, joiden tavoitteena on pelaamisesta aiheutuvien haittojen vähentäminen ja ehkäiseminen. Peliklinikan palveluita ovat Peluurin lisäksi avohoidon sekä info- ja tukipiste Tiltin palvelut.

Peliongelmaa koskevien puheluiden määrä vakiintunut reiluun tuhanteen
Auttavassa puhelimessa peliongelmaa koskevien puheluiden määrä on vakiintunut reiluun tuhanteen puheluun vuodessa. Vuonna 2010 näitä puheluita tuli yhteensä 1 120. Pelaajilta tulleiden soittojen määrä nousi vuoden 2009 726 soitosta 787 soittoon. Läheisten puheluiden määrä väheni 290 puheluun (2009 383 puhelua). Pelaajilta tulleiden puheluiden osuus oli 70 % ja läheisten 26 %. Loput 4 % (43 soittoa) puheluista tuli muun muassa sosiaali- ja terveyspalveluiden työntekijöiltä tulleista soitoista.

Huoli alle 15-vuotiaiden pelaamisesta ja naisten nettipelaamisesta kasvussa
Auttavassa puhelimessa käsiteltiin aiempaa enemmän alle 15-vuotiaiden pelaamista. Raha-automaattien pelaamista koskevat soitot lähtivät kasvuun edellisen vuoden laskun jälkeen. Nettipelaamista koskevat yhteydenotot olivat puolestaan laskussa, mikä liittyi lähinnä nettipokeria koskeneiden yhteydenottojen määrän vähenemiseen. Pitkällä aikavälillä nettipelaamisen ongelmat näkyvät kuitenkin yhä selkeämmin. Kun vielä viitisen vuotta sitten nettipelaaminen tuli esille lähinnä yksittäisinä yhteydenottoina, oli viime vuonnakin noin joka viidennessä auttavan puhelimen yhteydenotossa kyse nettipelaamisen ongelmista.

Sukupuolierot ongelmien taustalla olevassa pelimuodossa tasoittuivat. Kun nettipelit olivat aiemmin lähinnä miesten ongelmien taustalla, vuonna 2010 ne olivat naisille jopa hieman miehiä yleisempi ongelmien lähde.

Velkaantuminen ja pikavippien otto yleistä erityisesti nettipelaajille
Velkaantuminen ja muut taloudelliset vaikeudet ovat keskeinen teema puheluissa. Osana velkaantumista pikavippien ottaminen näyttäytyy yhä selkeämmin ongelmapelaajien rahanhankintakanavana. Peluurin tilastojen mukaan pikavippien ottamiseen liittyy usein rikollista toimintaa; pikavippejä otetaan muun muassa toisten henkilöiden nimissä. Velkaantuminen ja pikavippien otto näyttää olevan yleistä erityisesti nettipelaajille. Lisäksi mitä suuremmista veloista on kyse, sitä todennäköisemmin ongelmien syynä ovat netin rahapelit.

Auttavan puhelimen lisäksi Peluurin muut palvelut ovat suosittuja
Peluurin nettisivujen suosio on kasvanut. Sivustolla vierailtiin vuoden aikana yhteensä 57 238 kertaa. Pelivoimapiiri on löytänyt paikkansa peliongelmapalveluiden kokonaisuudessa; Pelivoimapiiriin on vuoden 2010 loppuun mennessä liittynyt yhteensä 286 jäsentä. Peli Poikki –ohjelma on edelleen suosittu; uusia asiakkaita rekrytoituu ohjelmaan päivittäin. Ohjelman vei päätökseen toimintavuonna 114 asiakasta. Peluurin eNeuvonnassa vastattiin 124 peliongelmaa koskevaan kysymykseen. Tuuletin ja Valtti –palstat jatkoivat toimintaansa ja erityisesti avoimella foorumilla Valtissa keskustelu kävi vilkkaana. Vuonna 2010 päästiin testaamaan Peluurin uutta ruotsinkielistä päivystystä.