Peluurin vuosiraportti 2011

Peluurin palveluiden suosio kasvaa

Vuonna 2011 Peluurin auttavassa puhelimessa vastattiin 2 822 puheluun, joista 1 189 oli peliongelmaa koskevia soittoja. Edelliseen vuoteen verrattuna peliongelmapuheluita tuli 6 % enemmän. Peliongelmaa koskevista soitoista 62 % tuli pelaajilta, 33 % pelaajien läheisiltä ja loput 5 % työssään pelihaittoja kohtaavilta ja muilta peliongelmista kiinnostuneilta.

Peluurin sähköisten palveluiden suosio jatkaa kasvuaan. Esimerkiksi tekstiviestipalveluun Pelivoimapiiriin liittyi 362 uutta jäsentä ja aktiivisia jäseniä oli vuoden 2011 lopussa 367, noin 81 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

Pelaajien ikärakenne muuttuu

Kaiken rahapelaamisen 18 vuoden ikäraja tuli voimaan asteittain viime vuoden aikana. Ikärajamuutoksen myötä Peluurin auttavassa puhelimessa alaikäisten pelaamista koskevat yhteydenotot vähenivät 57 prosenttia.

Samaan aikaan huolenaiheeksi on noussut aikuisväestön ongelmapelaaminen. 25 vuotta täyttäneiden pelaamista koskevia soittoja tuli viime vuonna Peluurin auttavaan puhelimeen 84 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

Pikavippien otto ja velkaantuminen yleistyy

Pikavipit ja nettiaikakauden ympärivuorokautiset pelimahdollisuudet ovat omiaan kärjistämään rahapelaamisen ongelmia. Pikavipit ovat lyhyessä ajassa nousseet tyypilliseksi pelaamisen rahoitusmuodoksi ja ongelmapelaajien velkamäärät kasvavat.

Hoidon tarve kasvaa -resursseja tarvitaan lisää

Riittävien hoitopalveluiden järjestäminen peliongelmaan on hoitojärjestelmämme keskeinen haaste. Peluuri ohjaa asiakkaita hoidon piiriin, mutta vain harvoilla alueilla Suomessa on saatavilla riittävästi palveluja. Kasvava palvelutarve ja alueellinen eriarvoisuus hoitopalveluissa on haaste, joka näkyy päivittäin Peluurin toiminnassa, ja kaipaa ripeitä ratkaisuja.

Hallituksen tuoreiden ja yllättävien suunnitelmien toteutuessa siirtää pelitoiminnan tuottoja valtion budjettiin näiden resurssien kanavoimista peliongelman hoitoon olisi syytä selvittää.