Peluurin vuosiraportti 2012

Peluurin vuosiraportti 2012 julkaistiin A-klinikkasäätiön Päihdetiedotusseminaarissa Latviassa 8.6.2012. Raportti antaa tietoa ongelmallisesta rahapelaamisesta, pelihaittakentän muutoksista sekä uusista trendeistä.

Peluuri ehkäisee ja vähentää pelaamisesta aiheutuvia sosiaalisia sekä terveydellisiä haittoja. Perustehtävää toteutetaan tuottamalla tuki-, ohjaus- ja neuvontapalveluita sekä välittämällä tietoa peliongelmasta, sen ehkäisystä ja hoidosta. Peluuri tarjoaa myös oma-apuun ja vertaisuuteen perustuvaa tukea. Asiakaskohtaamisissa mitattuna Peluuri tavoittaa vuosittain tuhansia pelaajia ja heidän läheisiään.

Kahdeksan toimintavuoden aikana Peluurin toimintaympäristö on muuttunut kiihtyvällä tahdilla. Muutoksia on tapahtunut pelien tarjonnassa ja itse pelaamisessa, mutta myös peliongelmaan keskittyviä palveluita on kehitetty entistä tarmokkaammin. Peluuri on kehittänyt kasvavaan palvelutarpeeseen uudenlaisia sähköisiä palveluita ja yhdistänyt niitä uudella tavalla erilaisiin auttamisen tapoihin.

Vuoden 2012 aikana Peluurin asiakasmäärät kasvoivat kaikissa palveluissa. Tuoreet tilastot kertovat ongelmapelaajien ja heidän läheistensä syvenevästä ahdingosta. Vakavista ongelmista kertovia haittoja ovat esimerkiksi itsemurha-ajatukset ja pelaamisesta aiheutuva lasten pahoinvointi. Ongelmien kärjistymisen taustalla on yleistynyt nettipelaaminen; vakavia haittoja kohdanneet olivat keskimääräistä useammin nettipelaajia. Internetissä rahapelit ovat saatavilla vuorokauden ympäri, ja niitä voi pelata ilman haitoilta suojaavaa sosiaalista kontrollia.

Peliongelma vaatii yhteistyötä ja tahtotilaa ehkäisyn ja hoidon sekä koko rahapelijärjestelmän toimijoilta. Rahapelaamisen vastuullisesta järjestämisestä käydään parhaillaan mediakeskustelua. Siihen olisi ensiarvoisen tärkeää saada mukaan ongelmallisesti pelaavien näkökulmaa sekä objektiiviseen tutkimustietoon perustuvia ratkaisumalleja.