Peluurin vuosiraportti 2013

Peluurin vuosiraportti julkaistiin A-klinikkasäätiön Päihdetiedotusseminaarissa kulttuurikeskus Caisassa 3.6.2014.

Vuonna 2013 Peluurin auttavassa puhelimessa vastattiin 2 566 puheluun, joista 1 301 oli peliongelmaa koskevia soittoja. Peliongelmapuheluiden määrä oli edellisen vuoden tasolla. Soitoista 64 % tuli pelaajilta, 33 % läheisiltä ja loput 3 % työssään pelihaittoja kohtaavilta ja muilta peliongelmista kiinnostuneilta. Peliongelmasoittojen jakautuminen soittajaryhmittäin vastasi edellisen vuoden jakaumaa.

Asiakasmäärien edellisenä vuonna tapahtunut kasvu auttavassa puhelimessa tasaantui. Asiakasvolyymi jäi kaikkinensa suurin piirtein kasvaneelle tasolle. Samankaltainen tasaantuminen tapahtui peliongelman kärjistymiselle. Edellisessä vuosiraportissa havaittu laadullinen muutos peliongelman kärjistymisestä tasaantui.

Kokonaisuutena ongelmat jäivät kuitenkin laadullisesti suurin piirtein sille vakavammalle tasolle, jolle ne olivat nousseet.   Vähintään yksi vakavista ongelmista kertova indikaattori, kuten itsemurha-ajatukset tai pelaamisesta johtuva lasten pahoinvointi, tuli esille 26 %:ssa puheluita. Vuonna 2012 vastaava luku oli 30 % ja vuonna 2011 15 %.

Peluurin muista palveluista erityisesti verkkosivusto ja sähköiset vertaistukipalvelut Valtti ja Pelivoimapiiri kasvattivat suosiotaan. Pelivoimapiirissä oli vuoden lopussa 15 % edellisvuotta enemmän jäseniä, keskustelufoorumi Valtin volyymi kasvoi 20 % ja verkkosivujen käyntimäärä kasvoi peräti 57 %.

Sähköiset palvelut kasvattavat suosiotaan ja samalla tieto niiden vaikuttavuudesta lisääntyy. Peluurin tarjoaman sähköisen Peli poikki hoito-ohjelman vaikuttavuudesta saattiin arvokasta lisänäyttöä toimintavuonna julkaistusta väitöskirjasta (Castrén 2013).