Peluurin vuosiraportti 2014

Peluuri vietti kymmenvuotisjuhlavuottaan vuonna 2014. Peluuri on toimintavuosiensa aikana kehittynyt auttavasta puhelimesta monipuoliseksi sähköiseksi palvelukokonaisuudeksi. Kaikki Peluurin palvelut ovat valtakunnallisia ja käyttäjille maksuttomia.

Vuonna 2014 Peluurissa vastattiin 1187 peliongelmaa koskevaan puheluun, mikä on 9 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Noin kaksi kolmasosaa soittaneista oli pelaajia, kolmasosa läheisiä ja vain pieni osa
muita, esimerkiksi työssään peliongelmaa kohtaavia. Soittajaryhmittäin tarkasteltuna läheisten soitot vähenivät eniten; muiden asiakasryhmien osalta puhelumäärien jakautuminen vastasi aiempien vuosien jakaumaa.

Johtopäätökset Peluurin kautta kohtaamista ongelmapelaajista vuonna 2014 ovat seuraavat:

 1. Eniten Peluuriin otetaan yhteyttä 18–34-vuotiaiden miesten ongelmapelaamisen takia: tätä asiakasryhmää koskevat soitot ovat neljässä vuodessa lisääntyneet selvästi, 146 puhelun verran.
   
 2. Nettipeleissä useampi on pelaamisen takia velkaantunut kuin livepelien takia yhteyttä ottaneista. Jo joka kolmannessa vuonna 2014 Peluuriin tulleessa puhelussa kävi ilmi velkaantuminen. Peleissä velkaantuneita oli 205 % enemmän kuin neljä vuotta aiemmin.
   
 3. Nettipelejä pelaavat enemmän nuoremmat ja työssäkäyvät henkilöt kuin vanhemmat ja työttömät henkilöt.
   
 4. Livepelien takia yhteyttä ottaneista korkeintaan puolet käyvät töissä. Tämä on huomattavasti vähemmän kuin nettipelien takia yhteyttä ottaneista.
   
 5. Myös nettipelaajista työttömien ryhmä pelaa eniten juuri automaattipelejä. 
   
 6. Erityisesti miesten suosimia pelejä ovat pelikanavasta riippuen pokeri ja urheiluvedonlyönti: näistä yhteydenotoista lähes kaikki koskevat miesten pelaamista.

Peluuriin soitetaan edelleen eniten kaupoissa, kioskeissa ja/tai pelisaleissa tapahtuvan raha-automaattipelaamisen takia. Internet oli rahapelaamisen kanavana edellisvuosien tapaan 45 % puheluista.

Peluurin muista palveluista erityisesti juhlavuonna uudistettu verkkosivusto kasvatti suosiotaan: verkkosivustolla kuukausittain vierailevien määrä lisääntyi edellisvuoteen verrattuna 44 %. Myös Valtti-keskustelufoorumin
kävijämäärät lisääntyivät 18% ja syyskuussa avattu uusi chat-palvelu sai hyvän vastaanoton.

 

Peluurin koko vuosiraportti 2014 on liitteenä alla.