Peluurin vuosiraportti 2015 – 2016

Tässä raportissa esitellään Peluurin toimintaa ja sen tunnuslukuja vuosina 2015 ja 2016. Vuosi 2016 oli Peluurin kahdestoista täysi toimintavuosi.

Pääpaino raportoinnissa on auttavan puhelimen ja chatin tilastoilla, joista saadaan merkittävää näköalapaikan tietoa pelihaittakentän muutoksista myös Peluurin asiakaskuntaa yleisemmällä tasolla.

Peluuriin tulleiden yhteydenottojen määrä kasvussa

 • Raportointivuosien välillä Peluurin auttavassa puhelimessa käytyjen peliongelmaa koskevien keskusteluiden määrä kasvoi 1 263 puhelusta 1 316 puheluun (4,2%). Kasvu tapahtui pelaajien puheluissa (muutos 9,4 %).
 • Chatin aukioloa lisättiin vuonna 2016 ja chat-keskusteluiden määrä kasvoi. Chatissa käytiin vuoden 2016 aikana 255 keskustelua, joissa käsiteltiin pelihaittoja.

Peliongelmien taustalla edelleen useimmiten raha-automaatit, nettipelaaminen kasvussa

 • Koko Peluurin toiminnan ajan on yleisin pelaamisen muoto peliongelmien taustalla ollut raha automaattipelaaminen muiden pelien jäädessä kauaksi taakse.
 • Vuosia 2015 ja 2016 verrattaessa raha-automaattipelaamista koskevien yhteydenottojen määrä kasvoi pelaajien, läheisten ja työssään peliongelmaa kohtaavien puheluissa 18 prosentilla.
 • Internet on kasvattanut osuuttaan pelaamisen kanavana. Niissä kontakteissa, joissa pääasiallinen pelaamisen kanava on saatu kirjattua, oli nettipelaamisenosuus vuonna 2016 yhteensä 55 %, 2015 vastaava osuus oli 48 %.

Vakavien pelihaittojen määrä lisääntyy

Vuosien 2011 ja 2012 välillä Peluurissa tehtiin havainto vakavien pelihaittojen esille tulon yleistymisestä puheluissa. Vuoden 2012 jälkeen pelihaittojen kärjistyminen Peluurin puheluissa tasaantui.

 • Vuosia 2015 ja 2016 tarkasteltaessa pelihaittojen vakavuus lähti kaikilla indikaattoreilla mitattuna uudelleen nousuun.
 • Vakavuudesta kertoviksi indikaattoreiksi on määritelty pelaamisen rahoittaminen laittomin keinoin, itsetuhoisuus, asunnon menetys tai sen uhka, pelaamiseen liittyvä ero, pelaamisen rahoittaminen lainalla sekä suuret lainamäärät (yli 10 000 €).

Peli poikki -hoito-ohjelma osaksi Peluurin pysyvää palveluvalikoimaa

 • Peluurin toiminnan kannalta merkittävä virstanpylväs oli vuonna 2016 varmistunut lisärahoitus, jonka turvin Peluuri voi jatkossa laajentaa toimintaansa ja vakiinnuttaa Peli poikki -ohjelman osaksi Peluurin pysyvää palveluvalikoimaa.
 • Peli poikki on sähköinen itseapua, vertaistukea ja ammatillista apua yhdistelevä palvelu. Ohjelma vastaa valtakunnan tasolla merkittävään osaan pidempikestoisen avun tarpeesta peliongelmaan.
 • Vuonna 2016 palvelussa ylitettiin 1 000 ohjelman kokonaan läpi käyneen pelaajan raja.

Peluurin perustehtävä, kohderyhmät ja toiminta

 • Peluuri ehkäisee ja vähentää pelaamisesta aiheutuvia sosiaalisia, taloudellisia sekä terveydellisiä haittoja.
 • Perustehtävää toteutetaan tuottamalla tuki-, ohjaus- ja neuvontapalveluita sekä välittämällä tietoa peliongelmasta, sen ehkäisystä ja hoidosta.
 • Palveluiden kohderyhmiä ovat pelaajat, läheiset ja työssään peliongelmaa kohtaavat työntekijät.
 • Toiminnan painopiste on rahapelaamisen haitoissa, mutta Peluurin palvelut ovat myös digipelaajien ja heidän läheistensä käytössä. Palvelut ovat valtakunnallisia ja käyttäjille maksuttomia.
 • Peluuri on toiminut vuodesta 2004.