Peluurin vuosiraportti 2017

Tässä raportissa esitellään Peluurin toimintaa ja sen tunnuslukuja vuonna 2017, joka oli Peluurin kolmastoista täysi toimintavuosi.

Pääpaino raportoinnissa on auttavan puhelimen ja chatin tilastoilla, joista saadaan merkittävää näköalapaikan tietoa pelihaittakentän muutoksista myös Peluurin asiakaskuntaa yleisemmällä tasolla.

Peluuriin tulleiden yhteydenottojen määrä on kasvussa

 • Peluurin auttavassa puhelimessa käytiin 1496 peliongelmaa koskevaa keskustelua. Puhelujen määrät kasvoivat 14 % edellisestä vuodesta.
 • Peliongelmaa koskevia chat-keskusteluita käytiin 315. Kasvua edelliseen vuoteen oli 21 %.

Runsaaseen rahapelaamiseen liittyy monenlaisia talous- ja velkaongelmia

 • Noin puolet Peluuriin yhteyttä ottaneista pelaajista pelaa ensisijaisesti internetissä ja 56 % heistä on rahoittanut pelaamistaan lainarahoilla ja vipeillä. Pelaamisesta johtuvat suuret, yli 10 000 euron velat kertyvätkin ensisijaisesti nettipelaajille.
 • Kauppojen, kioskien, pelisalien ja ravintoloiden pelipisteillä tapahtuva pelaaminen rahoitetaan nettipelaamista useammin eläketuloilla ja sosiaalietuuksilla. Pelipistepelaajista 27 % mainitsi käyttävänsä pelaamiseen eläkettään ja 29 % sosiaalietuuksiaan.

Myös muut rinnakkaisongelmat ovat tyypillisiä

 • Stressiä, hermostuneisuutta, ahdistusta tai masennusta koki 42 % yhteydenottajista. Myös syyllisyyden ja häpeän tunteet ovat yleisiä.
 • Yhteydenotoissa kävi kohtalaisen usein ilmi myös vakavia ihmissuhdeongelmia, syrjäytymistä tai eristäytymistä, yksinäisyyttä, muita mielenterveysongelmia, päihdeongelmia ja muita riippuvuuksia.

Peluurin perustehtävä, kohderyhmät ja toiminta

 • Peluuri ehkäisee ja vähentää pelaamisesta aiheutuvia sosiaalisia, taloudellisia sekä terveydellisiä haittoja.
 • Perustehtävää toteutetaan tuottamalla tuki-, ohjaus- ja neuvontapalveluita sekä välittämällä tietoa peliongelmasta, sen ehkäisystä ja hoidosta.
 • Palveluiden kohderyhmiä ovat pelaajat, läheiset ja työssään peliongelmaa kohtaavat työntekijät.
 • Toiminnan painopiste on rahapelaamisen haitoissa, mutta Peluurin palvelut ovat myös digipelaajien ja heidän läheistensä käytössä. Palvelut ovat valtakunnallisia ja käyttäjille maksuttomia.
 • Peluuri on toiminut vuodesta 2004.