Peluurin vuosiraportti 2018

Tässä raportissa esitellään Peluurin toimintaa ja sen tunnuslukuja vuonna 2018. Pääpaino raportoinnissa on auttavan puhelimen ja chatin tilastoilla, joista saadaan merkittävää näköalapaikan tietoa pelihaittakentän muutoksista myös Peluurin asiakaskuntaa yleisemmällä tasolla. Edelliseen vuoteen verrattuna Peluurin auttavassa puhelimessa käytyjen peliongelmaa koskevien keskusteluiden määrä kasvoi 1496 puhelusta 1868 puheluun. Chatissa käytiin vuoden 2018 aikana 341 keskustelua, joissa käsiteltiin pelihaittoja. Vuonna 2017 vastaavia keskusteluja oli 315.

Koko Peluurin toiminnan ajan on yleisin pelaamisen muoto peliongelmien taustalla ollut raha-automaattipelaaminen muiden pelien jäädessä kauaksi taakse. Vuonna 2018 rahapelaajien yhteydenotoista 78 prosenttia koski rahapeliautomaatteja. Rahapeliautomaattien osalta esimerkiksi kaupoissa, kioskeissa ja huoltoasemilla tapahtuvan pelipistepelaamisen osuus laski ja nettipelaamisen osuus kasvoi edellisiin vuosiin verrattuna.

Internet on viime vuosina kasvattanut osuuttaan pelaamisen kanavana ja nousu vuodesta 2017 vuoteen 2018 on ollut selkeää. Niissä kontakteissa (kaikki peliongelmia koskevat puhelut ja chatit), joissa pääasiallinen pelaamisen kanava on saatu kirjattua, oli nettipelaamisen osuus vuonna 2018 yhteensä noin 65 prosenttia. Vuonna 2017 noin puolet pelaamisesta oli nettipelaamista.

Isojen velkojen määrä rahapelaajilla näyttäisi kasvaneen. Kun pelaajien yhteydentoissa on käynyt ilmi velkasumma (tai petoksella hankittu raha), on se ollut yleisimmin 20 000 – 50 000 euron välillä.

Vuonna 2018 67 prosentille niistä pelaajayhteydenottajista, joille velkasumma saatiin kirjattua (N=216), kirjattiin yli 10 000 euron velat (vuonna 2017 yhteensä 57%). Noin 10 prosentilla velkaa (tai petoksella hankittua rahaa) oli yli 100 000 euroa. Pääosa (78%) suurista veloista kertyi nettipelaajille.

Muita vuoden merkittäviä muutoksia on ollut naisten tekemien omaa pelaamista koskevien yhteydenottojen kasvu.

Vuoden 2018 aikana merkittävä kehittämisurakka on ollut Peli poikki -ohjelman uudistaminen. Peli poikki on sähköinen itseapua, vertaistukea ja ammatillista apua yhdistelevä palvelu. Paljon työtä vaativasta kehittämisestä huolimatta myös asiakastyö jatkui ja vuonna 2018 ohjelman kävi 174 pelaajaa. Aloitusvuodesta 2007 vuoteen 2018 sen oli käynyt läpi jo 1528 pelaajaa.