Peluuri tarjoaa apua peliongelmiin sekä tuottaa ja välittää tietoa pelihaitoista

Katso Peluurin palveluiden esittelyvideo

Peluurin arvot

 • Peluurin toiminnan periaatteita ovat asiakaslähtöisyys, luottamuksellisuus, nimettömyys, tuomitsematon suhtautuminen asiakkaan ongelmaan ja tasavertaisuus.
 • Asiakas nähdään oman elämänsä asiantuntijana, jolla itsellään on muutoksen välineet.
 • Peluurin palveluissa vahvistetaan asiakkaan omia voimavaroja. Työntekijä kohtaa asiakkaan arvostaen ja hänen autonomiaansa kunnioittaen: ongelmia ratkotaan yhteistyössä, tasavertaisina kumppaneina.
 • Kaikessa toiminnassa otetaan huomioon peliongelmaan vaikuttavat erilaiset yksilölliset ja sosiaaliset tekijät.
 • Luotettavuus läpäisee koko toiminnan asiakkaan luottamuksellisesta kohtaamisesta tiedon tuottamiseen ja välittämiseen.
 • Asiakastyössä sovelletaan tutkittuun tietoon perustuvia menetelmiä.

Peluurin toiminta

 • Peluuri ehkäisee ja vähentää pelaamisesta aiheutuvia sosiaalisia, taloudellisia sekä terveydellisiä haittoja.
 • Perustehtävää toteutamme tuottamalla tuki-, ohjaus- ja neuvontapalveluita sekä välittämällä ja tuottamalla tietoa peliongelmasta, sen ehkäisystä ja hoidosta.
 • Peluuri tarjoaa työkaluja oma-apuun, sekä ammatillista että vertaistukea puhelimessa ja verkossa.
 • Olemme kaikkia rahapelaajia, ongelmapelaajien läheisiä sekä pelihaittoja työssään kohtaavia varten.
 • Palvelumme ovat valtakunnallisia, maksuttomia ja asioida voi nimettömästi. Palvelemme myös ruotsin kielellä.
 • Teemme aktiivista yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa ehkäistäksemme rahapelaamisesta aiheutuvia haittoja.
 • Peluuri on toiminut vuodesta 2004.

Peluuri on osa Helsingissä toimivaa Peliklinikkaa

Huom. Peluurin logon julkinen käyttö on luvanvaraista ja sallittu Peluurin lisäksi lähtökohtaisesti vain palvelun tuottajille, rahoittajille ja sidosryhmille.

Peluuri / Peliklinikka
Siltasaarenkatu 12 A, 6.krs
00530 HELSINKI
peluuri(at)peluuri.fi