Rahapelaamisen psykologiaa

Rahapelaamisen psykologiaa

Tässä osiossa käydään läpi rahapelaamisen liittyviä psykologisia tekijöitä:

Tulkintoja ja selityksiä omalle käyttäytymiselle

  • miten mieli saattaa perustella pelaamisen jatkamista silloinkin, kun haitat ovat ilmeisiä

Rahapeliongelma ja aivot

  • aivojen palkkiojärjestelmä kannustaa rahapelaamiseen
  • rahapeliongelmasta kärsivän päätöksenteko on usein impulsiivista

Rahapelaamiseen houkuttelevia ajatuksia

  • rahapelaamisen aloittamiseen houkuttelevia ajatuksia
  • pelin lopettamisen vaikeuteen liittyviä ajatuksia
  • pelin ääreen palaamaan kannustavia ajatuksia.

Rahapelaajan virhepäätelmiä

  • Yleisiä rahapelaajan virhepäätelmiä, jotka liittyvät satunnaisuuteen, taikauskoon ja taitoon.
  • On enemmän sääntö kuin poikkeus, että rahapelaajalla on virhepäätelmiä. Omiin ajatuksiin on syytä tutustua syvällisesti.