Miten tukea pelaajaa muutokseen?

Käyttäytymisen muutos voi olla hidasta ja retkahdukset ja takapakit yleisiä. Valmius muutokseen riippuu paljon siitä, missä muutoksen vaiheessa pelaaja on.

1. Laatikaa muutossuunnitelma

 • Tehkää sopimuksia esimerkiksi avun hakemisesta ja/tai rahan käytöstä.
 • Kerro selvästi, miten olet valmis auttamaan ja mitä tämä apu edellyttää.
 • Suunnitelman etenemistä ja muutosta täytyy seurata tietyin väliajoin. Sopikaa seurannasta.
 • Keskittykää tulevaisuuteen, ei menneisiin virheisiin.

2. Sopikaa rahankäytöstä

 • Tehkää rahankäytöstä läpinäkyvää. Käykää tiliotteita ja tilitapahtumia yhdessä läpi säännöllisesti. Sopikaa näistä käytännöistä etukäteen, jolloin pelaaja sitoutuu niihin.
 • Läheinen voi ottaa rahankäytön kokonaan taakseen yhteisestä sopimuksesta. Tämän täytyy kuitenkin lähteä molempien osapuolten halusta, siihen ei voi ketään velvoittaa.
 • Rohkaise pelaajaa tekemään omaehtoinen luottokielto sekä Asiakastietoon että Bisnodelle
 • Tehkää päivittäisiä nostorajoituksia tileille omasta verkkopankista.
 • Tutustukaa mahdollisuuksiin rajoittaa nettipelaamista tai pelaamista pelipisteillä

3. Pidä puolesi

 • Älä peittele pelaajan pelaamista koskevaa valehtelua.
 • Älä kiellä, oikeuta tai vähättele ongelmaa itsellesi tai muille.
 • Älä hyväksy syntipukin asemaa suhteessa pelaajan käytökseen.
 • Älä anna rahaa! Rahan antaminen tai lainaaminen voi mahdollistaa pelaamisen jatkumista. Jos kuitenkin päädyt auttamaan rahavaikeuksissa, tee selkeä kirjallinen sopimus ja maksusuunnitelma, joiden noudattamista seuraatte.

4. Etsikää tietoa

5. Peliongelman käsittely ja muu elämä

 • Sopikaa, milloin puhutte ongelmasta ja esimerkiksi raha-asioista. Muina aikoina voitte keskittyä muuhun elämään.
 • Pelaamisen lopettaminen aiheuttaa usein suuren aukon vapaa-ajan käyttöön. Pelaajaa on hyvä kannustaa löytämään mielekästä tekemistä tai uusi harrastus vapaa-ajalle!
 • Tehkää yhdessä mukavia asioita, jotka eivät liity pelaamiseen.
Kaksi ihmistä keskustelevat keskittyneesti.

Lähteitä ja lisätietoa:

THL: Suhteet Pelissä - Tietoa ja tukea rahapelaamisesta huolestuneille läheisille. Pelihaitat tukiaineisto.

Mental Health First Aid Australia. Helping someone with gambling problems: mental health first aid guidelines. Melbourne: Mental Health First Aid Australia; 2015.