Peluuris riksomfattande onlinetjänster för anhöriga

Peluuris avgiftsfria och konfidentiella tjänster finns tillhands per telefon och via nätet. Tjänsterna finns till förfogande runtom i Finland både på finska och på svenska för spelare, anhöriga och för dem som stöter på spelproblem via sitt arbete.

Vänd dig till Peluuri när spelandet stör ditt liv och du söker efter professionellt och sporrande diskussionssällskap.

Det erbjuds även kamratstöd, självhjälpsmedel samt tips och metoder för att få kontroll över spelandet. Peluuri ger även information gällande tjänster för spelare och dig själv inom din egen region.

 

Peluuris Hjälplinje 0800 100 101, vardagar kl. 12-18  (svenskspråkig service garanteras måndagar)

  • Du kan diskutera om din närståendes spelproblem, om hur du själv orkar eller om vad du som anhörig kan göra för att befrämja återhämtningen från problemet. Fråga om stöd- och vårdalternativ eller om vad som helst som har med spelproblem at göra. Samtalen tas emot av vår yrkeskunnig a personal som har erfarenhet av penningspelproblem.
  • Vi diskuterar i likvärdig och respektfull anda med hänsyn till dina behov. Vi lyssnar och uppmuntrar, ger tips och handleder dig vidare enligt dina önskemål.
  • Diskussionen är konfidentiell: personalen har tystnadsplikt gällande allt som blivit behandlat.

Peluuris Chatt

  • Den anonyma chatt-servicen mellan personalen och kunderna är till för att diskutera samma saker som diskuteras via hjälplinjen.
  • Via chatten är det speciellt behändigt att ställa snabba frågor t.ex. gällande Peluuris tjänster, innehållet på nätsidorna och om var man kan söka hjälp i den egna kommunen.

OmaPeluuri (på finska)

Kamratsödgrupper samt andra vertyg online. Du kan registrera dig för OmaPeluuri här >>

Hertta-forumet

  • En nätdiskussionsspalt var man kan läsa och kommentera andras tankar kring spelproblem eller påbörja en egen diskussion.
  • Öppen för alla som vill läsa. Att skriva kräver registrering och signatur.
  • Klicka här för att komma till Hertta

Självhjälp och information

Under rubriken ”För anhöriga” på Peluuris nätsidor hittar du mycket nyttig information till dig själv.

Styr din spelande närstående att bekanta sig med sektionen avsedd för spelare, där det hittas mycket information gällande spelproblem samt stöd- och vårdalternativ, tips för kontroll av spelande samt hjälpmedel såsom en ekonomidagbok och en penningspeldagbok.    

I databanken hittas det information bland annat om penningspelandets psykologi och penningspelandets matematik på finska. Detta är nyttig bakgrundsinformation för både anhöriga och spelare. Den hjälper en att få en bättre förståelse för penningspelens funktionslogik och den spelandes sinnelag samt att korrigera eventuella felaktiga uppfattningar om penningspel.