Verktyg och medel till hjälp

I denna sektion hittas det litteraturtips som kan vara till nytta för de anhöriga på många sätt, beroende på livssituationen. Därtill innehåller sektionen träningsmoment, metoder och tips riktade till de anhöriga.