Andra tjänster för anhöriga

Spelkliniken erbjuder finskspråkiga öppenvårdstjänster för spelare och deras anhöriga som är bosatta i Helsingfors eller Vanda

Öppenvården genomförs i form av individ-, par- och gruppterapi. De anhöriga kan söka sig till öppenvård erbjuden av kommunerna antingen ensamma eller tillsammans med sin partner.

Spelklinikens tidsbeställning betjänar vardagar kl. 10 – 14 på numret 040 152 3918. Spelkliniken ligger i Helsingfors centrum vid Kajsaniemigatan 2 B, 00100 Helsingfors. Mer information här.

I samband med Spelkliniken verkar också info- och stödpunkten Tiltti, som erbjuder tjänster enligt lågtröskelprincipen

Tiltti är öppen för alla som behöver stöd eller vill veta mera om skador orsakade av spelande. Mer information om Tiltti får du här.

Tiltti ordnar evenemang ämnade för anhöriga cirka en gång per månad, på onsdagar kl. 18-20. Under dessa evenemang kan man träffa andra i samma situation och möta förståelse, få tips och information om spelproblem och om vad det är att vara en anhörig till en problemspelare. Information om dessa evenemang uppdateras på Tilttis nätsidor. Öppet hus- verksamheten vid Tiltti är riktad också till anhöriga och därifrån kan anhöriga få stöd och information ansikte mot ansikte utan tidsbeställning.  

Sovatek-stiftelsen anordnar tidvis kostnadsfria kurser för anhöriga som är bekymrade för sina närståendes penningspelande

Kurserna erbjuder information om problemspelande, om att vara en anhörig till en problemspelare samt stöd och medel för att klara sig. Under kursen diskuteras det om problemspelande samt dess inverkan på vardagen (t.ex. på ekonomin). Synvinkeln ligger speciellt i de anhörigas situation, deras orkande och hur de klarar sig. Kurserna är riktade till problemspelares partner, föräldrar och barn samt andra intresserade. Förfrågningar angående kurserna kan riktas till Sovatek-stiftelsen.

Pelirajat’on- kamratstödsgrupper

Pelirajat’on hjälper personer som lider av spelproblem samt deras anhöriga med hjälp av kamratstöd. Det är lätt att delta i Pelirajat’on- grupperna. I dem kan man dela erfarenheter och få stöd av personer som gått igenom samma sak. Grupperna är konfidentiella och respekterar tystnadsplikten.

De är avgiftsfria för deltagarna. Grupper ordnas runt om i Finland. Information gällande startande och pågående grupper hittar du på projektets nätsidor.

Pelirajat’on-projektet ordnar grundkurser i gruppledarskap av kamratstödsgrupper. Man behöver inte ha tidigare erfarenhet av att fungera som gruppledare eller av volontärverksamhet. Det går att anmäla sig till utbildningen via projektets nätsidor. Pelirajat’on-projektet verkar i Socialpedagogiska stiftelsens utrymmen i Helsingfors, på adressen Elimäkigatan 25-27, 00510 Helsingfors. Tilläggsinformation: http://www.sosped.fi/sv/tjanster/pelirajaton/

Pelitaito-projektet ordnat av Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf (projektet är avslutat)

fördjupade sig i barns och ungas spelande i dess olika former. Nätsidorna och stödmaterialet som utarbetats under projektets gång hjälper en att förstå sig på de ungas spelande. Tilläggsinformation finns på webbadressen http://pelitaito.fi/sv/. Du kan bekanta dig med Ungdomarna på spel- stödmaterialet här.

Pelituki-projektet producerar information gällande ungas spelande och utvecklar stöd för att igenkänna och minska på problematiskt spelande. Tilläggsinformation på webbadressen.

 

Allmänna telefonbaserade hjälpinstanser

Medborgarrådgivning

0295 000, stödservice som råder och vägleder till rätt myndighet, från måndag till fredag kl. 8-21 och lördagar kl. 9-15

 

Skuldlinjen

0800 98009, rådgivning gällande betalnings- och skuldproblem, må-fre kl. 10.00-14.00

 

Väestöliittos riksomfattande rådgivningstelefon gällande parförhållanden

0800 183 183 torsdagar kl. 12-14

 

Mannerheims Barnskyddsförbund, Föräldratelefon

0600 12277, tisdagar kl. 10 - 13 och 17 - 20, onsdagar kl. 10 - 13, torsdagar kl. 14 - 20

 

Brottsofferjouren

020 316 116, må-ti 13 - 21, ons-fre 17 - 21

 

Riksomfattande kristelefon 

01019 5202 vardagar kl. 9 - 07, veckoslut och helger kl. 15 – 07

 

Hjälpinstanser på egen hemort

På den egna hemorten kan det erbjudas mycket hjälp också utöver de redan nämnda alternativen. Sådana kan t.ex. vara kurser i andlig utveckling och välmåga, retreater eller ledda grupper. Arbetarinstituten, församlingarna samt olika föreningar kan erbjuda vägledning i utveckling av ens egna känslo- och tankevärld. Församlingarnas diakoner är yrkeskunniga själavårdare, vilka du kan vända dig till i alla livssituationer oberoende av din trosriktning. Det lönar sig att vara i kontakt med arbetshälsovårdsläkaren ifall man upplever att ens arbetsförmåga är hotad och inte är säker på om ens krafter räcker till. 

Det går alltid att fråga om råd eller handledning från sin egen kommuns social – och hälsoservice. Man kan bekanta sig med kommunens basservice med att ringa kommunens växel eller via dess nätsidor. I kommunernas service ingår även rådgivning för invånare gällande ekonomi- och skuldärenden. Hälsocentralen, mentalvårdsbyrån, A-kliniken, mödravårdsbyrån eller socialbyrån är instanser där man kan diskutera om sitt eget orkande som anhörig till en problemspelare.

Mer aktuell och ortsvis given information om tjänster riktade till anhöriga får du med att ringa Peluuris hjälplinje 0800 100 101 (vardagar 12 - 18).