Självhjälp för de anhöriga

Medel för att identifiera problemspelande

Det är svårt att identifiera ett spelproblem för det saknas yttre synliga tecken. Många anhöriga är i en situation där spelaren förnekar problemet och döljer sitt spelande. Det har utvecklats olika tester för att identifiera problemet. Även de anhöriga kan utnyttja testerna när han/hon uppskattar situationen eller diskuterar om den med spelaren. Lie/bet- testet omfattar två frågor. Ett jakande svar antingen på en fråga eller på båda frågorna kan tyda på ett spelberonde.

The Lie/Bet:

 1. Har du någonsin känt behov av att satsa mer och mer pengar på spel?  Ja/Nej
 2. Har du någonsin varit tvungen att ljuga för dina närstående om hur mycket du spelar? Ja/Nej

 

Vissa beteendedrag kan ofta kopplas ihop med spelproblem. I följande lista hittas en sammanställning av typiska kännetecken för problematiskt spelande, som kan hjälpa i att identifiera ett spelproblem.

Kännetecken för problemspelande:

Handlingar

 • överger tidigare angenäma sätt att fördriva tiden
 • beter sig onormalt och annorlunda än förut
 • drar sig undan normalt socialt umgänge
 • beter sig ansvarslöst på arbetet eller hemma
 • minskat intresse gentemot närstående
 • bortförklarar och hittar på skäl att gå på egna vägar
 • håller inte kontakt med människor, drar sig tillbaka från sociala nätverk
 • ljuger
 • hämtar alltid posten och tar räkningarna åt sig själv

Känslor

 • är frånvarande, ångestfylld och deprimerad
 • får raseriutbrott, är aggressiv eller självdestruktiv
 • snabba svängningar i känsloläget
 • är uttråkad och rastlös

Ekonomi

 • lånar pengar av andra
 • stjäl
 • försöker hitta pengar från konton eller pantsätter saker
 • skuldsätter sig oförklarligt t.ex. genom snabblån och konsumtionslån
 • kan inte förklara vart lönen har försvunnit
 • kontoutdraget har noteringar om transaktioner till spelkonton
 • går inte med på att visa sitt kontoutdrag

Hälsa

 • lider ofta av huvudvärk, magont eller andra stressymptom
 • lider av koncentrationssvårigheter
 • går upp i vikt eller mister sin aptit

 

Spelandets effekter på de anhörigas liv

Problemspelande kan påverka de anhöriga på många olika sätt. Ju tätare relationen till spelaren är, desto lättare och mångfaldigare påverkar spelandet på den anhörigas liv. Ekonomiska konsekvenser är vanliga, men den anhörigas välmåga kan lida stora skador även på andra områden. De anhöriga kan uppleva allvarliga hälsoproblem, både fysiska och psykiska. Vanliga verkningar är t.ex. trötthet, depressionssymptom eller sömnsvårigheter.

Det lönar sig för den anhöriga att stanna upp och fundera över vilken påverkan den andra personens problematiska spelande har på hans/hennes egna liv. I detta hjälper t.ex. en sammansättning av de personliga påverkningarna (the Personal Impact Log) var påverkningarna granskas ur följande synvinklar:

 • Ekonomiska inverkningar
 • Mental välmåga
 • Fysisk hälsa
 • Familjelivet
 • Andra sociala relationer

 

Träningsmoment för stress som anhöriga upplever

En anhörig till en problemspelare upplever sannolikt betydande stress och han/hon kan få olika fysiska symptom på grund av detta. Fast det inte går att snabbt avlägsna orsaken till stressen kan man lindra stressupplevelsen. Härnäst följer exempel på snabbt utförda kontrollmetoder för stress. De eller andra motsvarande träningsmoment kan tillämpas många gånger om dagen och t.ex. i situationer som är hopknippade med spelandet och där den anhörigas negativa känslor tar över. Man kan tillsammans gå igenom träningsmomenten och efteråt diskutera i vilka situationer den anhöriga gör träningsmomenten hemma. Ett exempel på en stressfylld situation är när spelaren kommer hem från en spelresa. I den situationen kan den anhöriga göra t.ex. en andningsövning som innehåller fem långa och djupa andetag.  

1. Mindfulness

Mindfulness har utvecklats från traditionell meditation. Syftet för mindfulness-träningsmomentet är att lösgöra sig internt från stressfaktorerna. Personen lär sig att fokusera på nuet, målinriktat och utan att göra värdeslutsatser. Personen granskar sin omgivning, sina inre upplevelser, tankar, känslor eller fysiska känningar med hjälp av sina egna sinnen; genom att känna, se och höra.

2. Andningsövning

Syftet för andningsövningen är att lätta på stressen genom att fördjupa andningen och sänka andningstätheten. Personen styrs till att koncentrera sig på andningen, att fördjupa och sakta ner den.

3. Muskelavslappning

Muskelavslappning går ut på att varje kroppsdel slappnas av, börjande uppifrån och ner. Varje muskel eller muskelgrupp spänns och slappnas av efter det. Övningen hjälper att hitta de ställen i kroppen där stressen känns som mest.

 

Att ta hand om sig själv

Det viktigaste steget som den anhöriga kan ta i lösandet av problem orsakade av spelandet är att ta hand om sig själv. Detta sätt hjälper såväl vid skador som den anhöriga upplever som högst sannolikt också vid själva spelproblemet samt vid skador som spelaren upplever.

En modell för en plan att ta hand om sig själv

Att ta hand om sitt fysiska jag

Bra kost, regelbundna måltider

Sömn och vila

Motion

Avslappningsövningar

Vård av fysiska symptom och sjukdomar

Att ta hand om sitt psykiska jag

Beröm och tacka dig själv

Gör förlåtelseövningar

Ordna och ta tid åt dig själv

Sök orsaker till glädje och skratt

Sök orsaker till tacksamhet

Att ta hand om sitt sociala jag

Sök dig till trevliga och uppmuntrande människor

Undvik negativa och dömande människor

Ta reda på olika stödmöjligheter och sök stöd

Delta i kamratgrupper

Att ta hand om sitt andliga jag

Gör mindfulness-övningar, lev i nuet

Öva yoga

Sök naturupplevelser som gör dig gott

Sök andligt stöd, be eller vänd dig till högre makter du tror på