För professionella inom social- och hälsovården

I Finland finns det cirka 110 000 personer som lider i någon grad av skador eller problem orsakade av penningspel. Det är uppenbart att de finns representerade inom olika yrkesgrupper.

Det är väsentligt för kunden att situationen kartläggs: genom diskussion och verktyg lämpade för ändamålet kan man ta reda på hurdana skador spelandet orsakar i kundens liv och helhetssituation. Varje professionell kan åtminstone stöda och motivera kunden samt hjälpa honom/henne med att ställa upp mål som passar in i hans/hennes livssituation.

Ifall ens egna kunskaper och färdigheter gällande penningspelproblem känns otillräckliga finns det information och skolning till hands. Det är också bra att vara medveten om de instansser vilka kunden kan vägledas vidare till.

I sektionen riktad till de professionella på Peluuris nätsidor finns det information om Peluuris tjänster samt olika verktyg som man kan utnyttja när man möter kunder med spelproblem. Förutom att bekanta sig med dessa lönar det sig att besöka nätsidorna Pelihaitat utgivna av Institutet för hälsa och välfärd (THL). Nätsidorna innehåller mycket information gällande spelrelaterade skador och är riktade till professionella. 

Professionella instanser kan beställa Peluuris När spelandet stör dig – broschyrer via adressen [email protected]. Svenskspråkigt material publicerat av THL är ”Penningspel och spelproblem - en lättläst broschyr” samt ”Spelets märken - Information om problem som förorsakas av penningspel för personer som möter spelproblem i sitt arbete”.  De digitala versionerna finns att läsa på THL:s databas Julkari.