Peluuri förebygger och minskar sociala, ekonomiska samt hälsorelaterade skador förorsakade av spel.

 • Denna grunduppgift förverkligas genom att producera stöd-, handlednings- och rådgivningstjänster, samt genom att förmedla information gällande spelproblem, förebyggande åtgärder och vård.
 • Målgruppen för dessa tjänster är spelare, anhöriga och personer som möter spelrelaterade problem i sitt arbete.
 • Tyngdpunkten för verksamheten är i skadeverkningarna förorsakade av penningspelandet, men Peluuris tjänster finns också till för dem som spelar digitala spel och för deras anhöriga.
 • Tjänsterna är riksomfattande och avgiftsfria.
 • Peluuri har verkat sedan 2004.

Peluuri erbjuder månsidig hjälp

 • Vi erbjuder mångsidig hjälp: professionellt stöd, kamratstöd samt självhjälpsverktyg per telefon och via nätet. Våra tjänster är alltid konfidentiella, anonyma och avgiftsfria. Våra tjänster finns att få runtom i Finland, både få finska och på svenska.
 • Vi producerar och förmedlar oavhängig information gällande penningspelrelaterade skador, vilka direkt eller indirekt berör åtminstone en halv miljon finländare. Vi samarbetar aktivt med andra aktörer för att förebygga skador orsakade av penningspel.

Se också sammanfattning av Peluuri's Årsredovisning 2017 på svenska s. 4

Principerna för Peluuri's verksamhet, serviceproducenter och finansiering

 • Principerna för vår verksamhet bygger på att vara kundcentrerade, konfidentiella, anonyma, ickefördömande gentemot kundens problem samt jämställda.
 • Peluuri är tillsammans med info-och stödpunkten Tiltti en del av Helsingfors Spelklinik, som erbjuder också öppenvårdstjänster för invånare i Helsingfors och Vanda.
 • Peluuris service produceras tillsammans av A-klinikstiftelsen och Sininauhaliitto. Sedan år 1989 har dessa bakgrundsorganisationer verkat mångsidigt och aktivt med att förebygga och vårda spelrelaterade problem.
 • Servicen finansieras av de finska spelsamfunden Veikkaus Ab. Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för utvärderingen av verksamheten.

Obs. Offentlig användning av Peluuris logo kräver tillstånd och är tillåten förutom för Peluuri i princip endast för dess producenter, finansiärer samt intressentgrupper.

Peluuri / Spelkliniken
Broholmsgatan 12 A, 6. våningen
00530 Helsingfors

Tel. 0800 100 101 (hjälplinjen)
epost: peluuri(at)peluuri.fi