Peluuris tjänster för professionella

Peluuris verksamhet är riksomfattande. De avgiftsfria och konfidentiella tjänsterna finns tillhanda per telefon och via nätet.  Tjänsterna är ämnade för spelare, anhöriga och för dem som stöter på spelproblem via sitt arbete.

Professionella inom vården, socialarbetare, myndighetspersoner eller försäljare vid spelpunkter, alla kan vända sig till Peluuri när de vill prata om sin kunds spelproblem, fördjupa sina kunskaper i penningspelproblem eller behöver material eller information om vårdplatser. 

Våra nedannämnda tjänster passar både dig och din kund mött spelproblem. Mera Peluuris tjänster som passar för spelare och deras anhöriga hittar du i spalten till höger på sidan.

Peluuri's hjälplinje 0800 100 101  vardagar kl. 12-18 (svenskspråkig service garanteras måndagar)

  • Du kan diskutera om din kunds penningspelproblem, materialet som finns till handa samt om kurser, eftervårdsalternativ, parallella problem till penningspelandet osv. Samtalen tas emot av vår yrkeskunniga personal som har erfarenhet av penningspelproblem.
  • Diskussionen är konfidentiell: personalen har tystnadsplikt gällande allt som blivit behandlat.

Peluuri's chatt

  • Den anonyma chatt-servicen mellan personalen och kunderna är till för att diskutera samma saker som diskuteras via hjälplinjen.
  • Via chatten är det speciellt behändigt att ställa snabba frågor t.ex. gällande Peluuris tjänster, innehållet på nätsidorna och om var man kan söka hjälp i den egna kommunen.

OmaPeluuri (på finska)

Kamratsödgrupper samt andra vertyg online. Man kan registrera sig för OmaPeluuri här

Valtti-forumet för spelare och Hertta för deras anhöriga

  • En nätdiskussionsspalt var man kan läsa och kommentera andras tankar kring spelproblem eller påbörja en egen diskussion. Med finns huvudsakligen spelare, men även anhöriga och andra som är intresserade av ämnet. Professionella kan be att få lämna ett meddelande gällande t.ex. en öppen kamratstödsgrupp, kurs eller dylikt.
  • Öppen för alla som vill läsa. Att skriva kräver registrering och signatur.
  • Klicka här för att komma till Valtti och här till Hertta

Peluuri's nätsidor erbjuder mångsidig information

  • Förutom denna sidor för professionella hittas det omfattande sektioner för spelare och anhöriga på Peluuris nätsidor, som innehåller mycken nyttig information för målgrupperna. Du hittar information bland annat om olika vårdalternativ samt självhjälpsmetoder som också du kan rekommendera för spelare.
  • Från databanken hittar du viktig information bland annat om penningspelandets psykologi och penningspelandets matematik (på finska). Detta är nyttig bakgrundsinformation för professionella som möter spelproblem i sitt arbete, för att de bättre än tidigare skulle förstå sig på olika penningspel, deras funktionslogik samt vad spelarna tänker om spelen. Rekommendera också för dina kunder.