Vad är problemspelande?

 • problemspelande påverkar negativt spelarens tankar, humör, verksamhet, ekonomiska situation och hälsa
 • är ett individuellt och flexibelt begrepp, därför är det lätt att lura sig själv
 • påverkar ofta även de nära och käras välmående och sociala relationer
 • förekommer ofta under en stressande vändpunkt i livet
 • problemen varierar från lindriga eller då och då förekommande till betydande och ofta förekommande
 • problemspelare påträffas i alla åldersgrupper och sociala klasser
 • ca 80 % av alla problemspelare är män*
 • ibland förekommer det i bakgrunden även missbruk av rusmedel eller mentala problem
 • ungefär 10 % av dem som lider av problemet söker stöd eller hjälp 
 • uppskattningsvis 110 000 finländare berörs av penningspelproblem*

Användningen av pengar hos den som spelar för mycket

 • Penningsummorna använda på spelandet varierar enligt förmögenhet.
 • År 2011 använde personer med penningspelproblem i medeltal 11,5 % av sina månatliga inkomster på spelandet.*
 • spelar mer än man hade tänkt sig från början/mer än man har råd med
 • drar ner på andra nödvändiga utgifter för spelandets skull
 • försöker vinna tillbaka de på spel förlorade pengarna
 • lånar emellanåt pengar för att kunna fortsätta spela

Tidsanvändningen hos den som spelar för mycket

 • försummar sitt arbete eller sina studier på grund av spelandet
 • minskar på sina hobbyer och tidsfördriv på grund av spelandet
 • försummar sina sociala relationer och drar sig undan socialt umgänge
   

källor:

*Suomalaisten rahapelaaminen 2011 (2012)