Ekonomisk hjälp

Kontroll över ekonomin

Spelproblemet blir ofta svårare med tiden när tiden använd till spelandet ökar och penningsummorna växer. När pengarna inte mera räcker till levandet kan spelaren se som ända lösning en stor vinst som skulle kvittera bort alla tidigare spelförluster.

Fast spelandet kan leda till att det ekonomiska trångmålet glöms för en stund är det ett faktum att man fördjupar problemet genom att fortsätta spela. Spelandet löser inte spelproblemet och hämtar inte förlusterna tillbaka.

Många problemspelare spelar med lånepengar efter att deras egen betalningsförmåga tagit slut: de lånar av sina vänner och familjemedlemmar samt tar konsumentlån, banklån och snabblån. Under åren 2012 och 2013 berättade var fjärde kund som ringde till Peluuri att de finansierat sitt spelande med snabblån.

Att få sina ekonomiska problem lösta går hand i hand både med att få kontroll över spelproblemet och med att sköta det. Det mentala illamåendet lättar ofta när man får ordning på sina penningaffärer och sina betalningsarrangemang gjorda.

Kom ändå ihåg att betalningsarrangemangen inte löser själva spelproblemet. För att t.ex. få ett saneringslån krävs det att spelproblemet är tydligt under kontroll. Sköt alltså utöver skulderna också problemet som lett till denna situation, spelproblemet.

Tips till att få penningaffärerna i ordning

1. Det är omöjligt att reda upp situationen om man inte vet vem man är skyldig och hur mycket. Den sämsta lösningen är att lämna räkningarna oöppnade. För att få en helhetsbild av situationen lönar det sig att skriva upp alla skulder, deras förfallodagar och räntor.

  • En bra början är att öppna alla räkningar och göra en lista över dem antingen på papper eller med ett tabellprogram.
  • Utsökningsverket, Suomen Asiakastieto samt Rättsregistercentralen kan hjälpa med att kartlägga skuldsituationen. Noggrannare information finns på Garanti-Stiftelsen nätsidor (på finska).

2. Var aktiv: förhandla återbetalningstidtabeller med borgenärerna, indrivningsbyrån och utmätningen och sök hjälp med skuldarrangemangen samt med planeringen av din ekonomi. Sök information om hur man balanserar sin ekonomi och följ upp din ekonomi med hjälp av en ekonomidagbok. 

3. Ekonomiska affärer är mången gång komplicerade. Ofta lönar det sig att söka hjälp. Skuldkänslor och skam kan hindra en från att söka hjälp, men om man vågar ta tag i saker underlättas den mentala bördan och lösningar på problemen börjar hittas.

  • Skuldlinjen (må-fre 10-14) hjälper dig på traven, tfn 0800 9 8009 
  • Kommunernas ekonomi- och skuldrådgivning ger omfattande stöd gällande skuldarrangemang.
  • Garanti-Stiftelsen kan hjälpa en att komma ur skuldspiralen även i de fall då skulderna har gått till indrivning eller när den sökande har en betalningsanmärkning. Garanti-Stiftelsen beviljar borgensbelopp från 2000 till 34 000 euro för arrangemang av skulder. Borgen beviljas inte i akuta spelproblemsituationer, utan problemet måste vara under kontroll. Läs mera på Garanti-Stiftelsen nätsidor
  • Bekanta dig med information om utmätning. Det finns betydligt med förhandlingsmån även vid utmätning.