Lokala tjänster för spelaren

För att kunna sluta eller begränsa sitt spelande erbjuds det även professionell hjälp som sker ansikte mot ansikte:

  • öppen vård på kommunnivå
  • riksomfattande anstaltsvård
  • olika terapiformer inom den privata sektorn.
  • spelrehabiliteringskurser.

Kamratstödsgrupperna kan ge bra stöd och hjälp på vägen till att frigöra sig från spelproblemet. Kamratstödsgrupperna verkar i allmänhet på finska.

Här hittar du mer information gällande ovannämnda serviceformer:

  • kort introduction gällande verksamheten
  • information om att söka sig till vård eller grupp
  • direkta länkar till tjänsteleverantörerna.

Det lättaste sättet att få reda på de olika vård- och stödalternativen inom det egna området är att ringa hjälplinjen Peluuri 0800 100 101 (vardagar kl. 12-18, svenskspråkig service garanteras måndagar).