Anstaltsvård/Intensivvård

Anstaltsvård/intensivvård som sker dygnet runt är menat för de problemspelare, för vilka öppenvårdens tjänster inte är tillräckliga. Anstaltsvården/intensivvården räcker från ett par veckor till cirka en månad. Det går att söka sig till anstaltsvård från hela Finland. Det krävs en betalningsförbindelse från hemkommunen, oftast söker man sig till anstaltsvård med en remiss från den öppna vården.  Vården kan också bekostas själv.

I anstaltsvården uppgörs det en rehabiliteringsplan tillsammans med kunden.

Som rehabiliteringsmetoder används olika terapiformer, gruppverksamhet och individuell verksamhet samt anpassning till att inte spela, till alternativa beteendemodeller och till en vardagsrytm. Inom anstaltsvården får man också ny kunskap, en möjlighet att lugna ner sig samt ökad självkännedom och förbättrade överlevnadsstrategier. 

Tilläggsinformation gällande anstaltsvård och om att söka sig till sådan vård får du

  • från hjälplinjen Peluuri
  • via din öppna vård
  • respektive anstalts nätsidor.

Anstaltsvård på svenska

Tolvis Center i Malax är ett rehabiliteringshem för personer i åldrarna 18 och uppåt från hela Svenskfinland som lider av spel-, alkohol-, narkotika- och läkemedelsberoende. De tar även emot personer som behöver vård och behandling för både missbruk och mental ohälsa, så kallade dubbeldiagnosklienter.

Kontakta din hemkommun, närmaste A-klinik eller Tolvis Center om du tycker att det skulle vara platsen för dig. Du behöver en betalningsförbindelse från din hemkommun innan du kommer till Tolvis Center.
Noggrannare information och kontaktuppgifter hittar du på Tolvis Centers hemsida .

Mer information om anstaltsvård hittar du:

A-klinikan Päihdesairaala