Kamratstödsgrupper

I kamratstödsgrupper möts personer med liknande erfarenheter. Man får stöd av de andra genom att dela tankar och erfarenheter. Värdegrunden för kamratstöd innebär att individen blir godkänd och hörd som en likvärdig person. Kamratstödsgrupperna kan ge bra stöd och hjälp på vägen till att frigöra sig från spelproblemet. Kamratstödsgrupperna verkar i allmänhet på finska. 

Tiltti (Spelkliniken, Helsingfors)

Tiltti är en för alla öppen info- och stödtjänst i Helsingfors som betjänar på finska. Tiltti har öppet hus måndagar och onsdagar kl. 15-18. Vid dessa tillfällen får du information och stöd gällande kontroll av spelandet.  Den alltid öppna kamratstödsgruppen samlas måndagar kl. 17-18. Även anhöriga är välkomna till Tiltti.

Man kan delta anonymt och utan att reservera tid på förhand. Tiltti erbjuder också stödpersonsverksamhet, hurtfriska varje vecka förekommande aktivitetstorsdagar samt nyttig information. Du kan bekanta dig med Tilttis program på hemsidorna (på finska)   eller fråga: tiltti(a)sininauha.fi

Tiltti ligger i Kajsaniemi, Helsingfors, bredvid biografen Kinopalatsi. Adressen är Kajsaniemigatan 2 B, 3:e våningen.

Pelirajat’on – kamratstödgrupperna

Pelirajat’on hjälper problemspelare och deras anhöriga med hjälp av finskspråkigt kamratstöd. Det är lätt att komma till Pelirajat’on – grupperna. Där går det att dela erfarenheter och få stöd av andra i samma situation. Grupperna är konfidentiella och tystnadsplikt respekteras. De kostnadsfria smågrupperna verkar runtom i Finland.
Grupperna startar på hösten och på våren runtom i Finland. Aktuell information hittar du här (på finska). www.pelirajaton.fi/

GA - Gamblers Anonymous

GA är en anonym kamratgrupp bestående av män och kvinnor, i vilken man genom att arbeta tillsammans och stöda varandra strävar till att få löst allas gemensamma problem – spelproblemet. Det enda kravet att få bli medlem i gruppen är att man vill sluta spela. Grupperna är finskspråkiga.
GA har inga deltagar- eller medlemsavgifter. De finansierar sin verksamhet med egna donationer och är både politiskt och religiöst oberoende. GA:s verksamhet grundar sig på ett tolvstegsprogram. Det första steget är att medge att man har ett spelproblem. Man behöver inte anmäla sig på förhand till GA-grupperna och man kan komma med i vilket skede som helst.
GA:s hjälplinje (kamratstödsdejour) betjänar på finska varje dag kl. 16 – 20 på numret 040-8109161.

Mer information (på finska) om t.ex. var grupperna samlas hittar du här.