Den öppna vården erbjuder hjälp åt spelare och deras anhöriga, ensamma eller tillsammans. Vårdplanen görs tillsammans med kunden.

På de största orterna erbjuds det öppen vård för penningspelproblem via tjänster som är specialiserade på spelproblem, t.ex. i Helsingfors på Spelkliniken. På andra orter betjänar A-klinikerna eller mentalvårdsbyråerna.

I frågan om unga personers (under 29 år) spelproblem och andra livshanteringsproblem lönar det sig att kontakta kommunens ungdomsstation.

På några orter kan även social- och hälsovårdssektorerna och församlingarna hjälpa till med att reda ut situationen.

Noggrannare information om den öppna vård som erbjuds i din egen kommun får du

  • genom att ringa till Peluuri 0800 100 101 (vardagar kl. 12-18, svenskspråkig service garanteras måndagar)
  • från webbplatsen för Institutet för hälsa och välfärd (på finska)
  • från nätsidorna för din kommuns missbrukar- och mentalvårdtjänster eller A-klinik.


Spelkliniken

Spelkliniken erbjuder finskspråkiga öppenvårdstjänster för spelare och deras anhöriga som är bosatta i Helsingfors eller Vanda. Spelkliniken ligger i Helsingfors.

  • Det behövs igen remiss och vården är avgiftsfri.
  • Tidsbeställning vardagar kl. 11-13: 040 152 3918. Det går också att beställa en tid till Spelkliniken via hjälplinjen Peluuri.

Mer information om lokal och riksomfattande öppen vård hittar du här (på finska).