Rehabiliteringskurs för spelare

En rehabiliteringskurs består av professionell handledning, kamratstöd, stödjande av de anhöriga samt stöd från dem samt rehabiliteringspatientens självständiga arbete.  Kursen byggs upp av intensivperioder samt arbete mellan dessa perioder. Arbetet räcker sammanlagt 6 månader.

Målsättningarna för rehabiliteringskursen är att

  • uppskatta vilka nackdelar och svårigheter spelandet hämtar med sig i livet
  • klarlägga de tänkesätt, känslor och beteenden som hör ihop med spelande
  • lära sig metoder för självdisciplin och att känna igen riskfaktorer som hänför sig till spelande
  • med hjälp av kamratstöd lära sig via andras erfarenheter
  • istället för spelandet hitta verksamheter som stöder sunda levnadsvanor
  • förstå betydelsen av att ha anhöriga samt deras synvinklar

Kursavgiften för hela perioden (6 mån) är 1970 euro, vilken faktureras i fyra rater.

Mera information om kurserna får du här (på finska).