Peluuris riksomfattande tjänster

Peluuri erbjuder avgiftsfria och konfidentiella tjänster per telefon och via nätet. Tjänsterna finns till förfogande runt hela Finland både på finska och på svenska för spelare, anhöriga och för dem som stöter på spelproblem via sitt arbete.

Vänd dig till Peluuri när spelandet stör ditt liv och du söker efter professionell och sporrande diskussionssällskap. Det erbjuds även kamratstöd, självhjälpsmedel samt tips och metoder för att få kontroll över spelandet.

Hjälplinjen, vardagar kl. 12-18, 0800 100 101. (svenskspråkig service garanteras måndagar)

 • Du kan diskutera och ställa frågor gällande spelproblem, om att begränsa eller sluta spelandet, om stöd- och vårdalternativ eller om vad som helst som har med spelproblem at göra. Samtalen tas emot av vår yrkeskunniga personal som har erfarenhet av penningspelproblem.
 • Vi diskuterar i likvärdig och respektfull anda med hänsyn till dina behov. Vi lyssnar och uppmuntrar, ger tips och handleder dig vidare enligt dina önskemål.
 • Diskussionen är konfidentiell: personalen har tystnadsplikt gällande allt som blivit behandlat.

Chat

 • Den anonyma chat-servicen mellan personalen och kunderna är till för att diskutera samma saker som diskuteras via hjälplinjen.
 • Via chatten är det speciellt behändigt att ställa snabba frågor t.ex. gällande Peluuris tjänster, innehållet på nätsidorna och om var man kan söka hjälp i den egna kommunen.
 • För längre frågor rekommenderar vi eRådgivningen.

OmaPeluuri (på finska)

Kamratsödgrupper samt andra vertyg online. Du kan registrera dig för OmaPeluuri här

Valtti & Hertta-forumen

 • En nätdiskussionspalt var man kan läsa och kommentera andras tankar kring spelproblem eller börja en egen diskussion. Med finns spelare, anhöriga och andra som är intresserade av ämnet.
 • Öppen för alla som vill läsa. Möjlighet till att kommentera eller skriva eget får du genom att registrera dig.
 • Du hittar Valtti & Hertta här

Peli poikki-programmet (på finska)

 • Ett program på åtta veckor som fungerar via telefon och internet. Både finsk och svensk forskning bekräftar effektiviteten av programmet.
 • Programmet består av veckovisa självstudier och diskussioner med en terapeut
 • Läs mer och sök dig till programmet: www.pelipoikki.fi

Fakta, test, självhjälp och övningar på peluuri.fi

Hitta fakta och gör framsteg på egen hand.

 • Det finskspråkiga speltestet (PGSI) mäter olika sidor av penningspelande och berättar dig på basen av dina svar nivån på ditt spelproblem. Du får en bra bild huruvida du har skäl att ändra på dina spelvanor.
 • BBGS-korttestet leder dig enligt vilja och behov till arbetsboken "Matkalla muutokseen".
 • Med hjälp av Peluuris övningar stärker du din sinneskontroll.
 • Med hjälp av Peluuris tips och råd stänger du spelsidor på nätet, får information gällande stöd- och vårdalternativ samt sätter igång förändringsprocessen. Du hittar även goda tips gällande kontroll av spelandet samt hjälpmedel såsom en ekonomidagbok och en penningspeldagbok.