Hjälplinjen, vardagar kl. 12-18, 0800 100 101. (svenskspråkig service garanteras måndagar)

  • Du kan diskutera och ställa frågor gällande spelproblem, om att begränsa eller sluta spelandet, om stöd- och vårdalternativ eller om vad som helst som har med spelproblem at göra. Samtalen tas emot av vår yrkeskunniga personal som har erfarenhet av penningspelproblem.
  • Vi diskuterar i likvärdig och respektfull anda med hänsyn till dina behov. Vi lyssnar och uppmuntrar, ger tips och handleder dig vidare enligt dina önskemål.
  • Diskussionen är konfidentiell: personalen har tystnadsplikt gällande allt som blivit behandlat.