Följ med ditt penningspelande och din ekonomi

Penningspeldagboken (på finska)

Den finskspråkiga penningspeldagboken Raipe rahapelipäiväkirja är ett självhjälpsverktyg med vilket du kan skapa och uppfölja målsättningar. Det är också enkelt att följa med ditt spelande eller icke-spelande med hjälp av den. Du lär dig också att känna igen de situationer som kan leda till oönskat spelande.

Ekonomidagboken (på finska)

Ekonomidagboken är ett verktyg med vilket du kan föra bok över dina inkomster, utgifter och skulder. Du kan även göra en budget och med hjälp av dagboken följa hur bra dina planer stämmer med din bokföring.