OmaPeluuri is your easily accessible source of peer support - online

OmaPeluuri offers peer support chat rooms and groups online. You can access the service anywhere and at any time that suits you to read, give support and receive support back by communicating with the other participants and a gambling counsellor from Peluuri.

The service itself is unfortunately in Finnish, but with the attached, easy description with pictures, you'll be ready to explore the site in no time. Welcome!

See the registration instructions in English below.

 

How to sign up for OmaPeluuri in English

OmaPeluuri has a support group for English speaking gamblers, and you can sign up and use the group with the help of the following instructions.

If you are not a fan of written instructions, like I’m not, please take a deep breath before continuing. You can do this, and it will all be worth it.

1. Go to www.peluuri.fi

2. Scroll down to the purple big box, and click:

 

3. You will now insert your information in the empty boxes as described.

4. You will now receive an email to the email address you used for signing up.

By clicking the link in the email, you can now verify your account and log in. Go back to the purple box on our front page www.peluuri.fi and click to login:   

4. Congratulations! You can now start using OmaPeluuri.

To go to the English speaker’s group, please check the top of the page for a red text saying “Ryhmät”.

This is where you find the group listing. Keep scrolling until you see it!

I’m looking forward to seeing you in the group, and we’ll talk more once we’re there!

See you there,

Charlotta/Peluuri

1. Rekisterinpitäjä

Peluuri/ Sininauhaliitto (Y-tunnus 0217042-5)
Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsinki
peluuri(at)peluuri.fi
 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Inka Silvennoinen
Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsinki
+358 40 760 8507
inka.silvennoinen(at)peluuri.fi

3. Rekisterin nimi

OmaPeluurin asiakasrekisteri

4. Henkilötieto- jen käsittelyn tarkoitus

OmaPeluurin palveluun rekisteröityminen ja henkilökohtaisen käyttäjäprofiilin muodostaminen.
OmaPeluuriin annettuja tietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, tilastointiin, palvelun kehittämiseen, palvelun markkinointiin ja tutkimukseen.
Palveluissa kerättyä aineistoa voidaan käyttää tutkimus- tai raportointi- tai kehittämistarkoituksiin. Aineistoja voidaan käyttää vain sellaisessa muodossa, joista on poistettu kaikki tunnistetiedot.
Peruste henkilötietojen käsittelylle on rekisteröityneen henkilön oma suostumus, joka tapahtuu henkilön rekisteröityessä palveluun.

5. Rekisterin tietosisältö

OmaPeluurin jäsenrekisteri sisältää seuraavat rekisteröityneeseen liittyvät tiedot, jotka rekisteröitynyt ilmoittaa rekisteröitymisen yhteydessä:
- nimimerkki (asiakas luo itse)
- sähköposti
- syntymävuosi
- sukupuoli
- asuinpaikka maakuntatasolla.
Lisäksi kysytään oman tilanteen taustatietoja. Kaikkiin taustatietoja koskeviin kysymyksiin voi vastata myös "en halua kertoa". Täytettyjen lomakkeiden ja keskustelualueella lähetettyjen viestien IP-osoite tallentuu automaattisesti järjestelmään. Loki- tai sisältötiedot eivät ole oletusarvoisesti Peluurin työntekijöiden nähtävillä.
Palvelussa on mahdollista toimia anonyyminä ja siten, että muilla käyttäjillä ei ole mahdollisuutta tunnistaa henkilöä.
Palveluun tallentuu rekisteröitymisen yhteydessä käytetty sähköpostiosoite sekä ne tiedot, joita henkilö on itse omiin tietoihinsa tallentanut. Sähköpostiosoite ei näy muille käyttäjille. Rekisteröityneitä kannustetaan käyttämään oman nimen sijaan nimimerkkejä anonymiteetin varmistamiseksi.
 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterit kootaan sähköisten lomakkeiden tiedoista, jotka palveluun rekisteröityn antaa itse. IP-osoite tallentuu automaattisesti järjestelmään.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Mahdolliset asiakkaisiin liittyvät tiedot ovat ainoastaan palvelun ylläpidosta ja kehittämisestä vastaavien työntekijöiden hallussa.
Tietoja käsittelevät tai katselevat työntekijät ovat salassapito- ja vaitiolovelvollisia.
Kaikki Peluurin asiakastyötä tekevät työntekijät allekirjoittavat työsopimuksen allekirjoituksen yhteydessä asiakastyötä koskevan vaitiolosopimuksen.
OmaPeluuriin sisältöjä käsitellään ainoastaan Peluurin työntekijöiden ja työnohjaajien kesken. Asiakaspalautetta voidaan käyttää Peluurin palvelujen kehittämiseen.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteristä ei siirretä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto:
Manuaalista tallennusta ei ole.

ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.
Verkkopalvelimilla säilytettävien rekisteritietojen tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.
Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
Palvelussa asiakastyötä tekeviä työntekijöitä sitoo vaitio-olovelvollisuus.

10. Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. OmaPeluuriin rekisteröitynyt näkee itsestään tallennetut tiedot myös omasta profiilistaan ja voi tarvittaessa muokata tietojaan. Rekisteröitymisen yhteydessä annettua nimimerkkiä ei voi muuttaa.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle peluuri(at)peluuri.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

OmaPeluuriin rekisteröitynyt voi poistaa oman käyttäjätilinsä omista asetuksista ja vahvistamalla poistamisen sähköpostiin saapuvan linkin kautta. Tili pysyy passiivisessa tilassa 48 tuntia, jonka aikana rekisteröitynyt voi palauttaa käyttäjätilinsä kirjautumalla uudestaan OmaPeluuriin. Jos kirjautumista ei tehdä 48 tunnin kuluessa, käyttäjätili sisältöineen poistuu automaattisesti.
Käyttäjätilin poistumisen yhteydessä sähköpostiosoite poistuu järjestelmästä kokonaan.
Rekisteröitymisen yhteydessä annetut taustatiedot säilyvät tietokannassa tilastomuodossa.
Keskustelufoorumille nimimerkillä kirjoitetut viestit säilyvät käyttäjätilin poistamisesta huolimatta.