PELUURI FIRAR 2024

I år 2004 var första gången då Peluuris hjälplinje svarade i telefon. Under åren har vi vuxit ifrån en hjälplinje till en mångsidig digital service. Att stöda människor är ändå det som är närmast vår hjärta.

Ring 0800 100 101
Peluuri 20 vuotta

Peluuris svenskspråkiga hjälplinje är öppen igen

Du kan diskutera och ställa frågor gällande spelproblem, om att begränsa eller sluta spelandet, om stöd- och vårdalternativ eller om vad som helst som har med spelproblem at göra. Är du orolig för ditt eller din anhörigas spel om pengar eller videospelande? Vill du diskutera om det på svenska? Det passar bra! 

Peluuris hjälplinje 0800 100 101

Peluuri stöder, ger råd och handleder i spelproblem. Vår svenskspråkiga service betjänar dig i januari-februari 2024 på måndagar kl. 15-18. Kontakta oss numret 0800 100 101. Samtalet är kostnadsfritt och du kan ringa anonymt.

Ring 0800 100 101

Peluurin auttava puhelin 20 vuotta

Undantag i öppettider

Obs! Den 5 och 12 februari kan du bara lämna samtalsbegäran via vår finskspråkiga service. Vår svenskspråkiga kundarbetare ringer dig inom 2-14 dagar. Du får ytterligare information om väntetiden, när du lämnar samtalsbegäran.  

Hur lämnar jag samtalsbegäran?

För att vi ska kunna betjäna dig på bästa möjliga sätt, behöver vi följande information:

  • telefonnummer
  • är du anhörig eller gäller samtalet ditt eget spelande
  • berätta kort om din situation

Vad händer efter att du lämnat en samtalsbegäran?

Vi kontaktar dig och föreslår tid och datum för ett längre samtal, under vilket vi sedan kan gå igenom din situation i lugn och ro tillsammans.

Var inte ensam, vi finns här för dig! 

Andra tjänster vid spelproblem

  • Krans nationella stödtelefon för närstående 050 313 9926, tisdag-fredag kl. 13-17. Läs mera om Kran
  • Mieli rfs svenskspråkig kristelefon 09 2525 0112 Läs mera om kristelefon
  • Kriscentret Valo, som erbjuder riksomfattande samtalsstöd på svenska via video- eller telefonsamtal. Läs mera om Valo

Du kan även tala om ditt eller din närståendes spelande

  • med en skötare eller läkare inom företagshälsovården
  • med en skötare eller läkare vid social- och hälsocentralen
  • med en socialhandledare eller socialarbetare vid social- och hälsocentralen.

Ta det första steget -vi stöder dig!

Alla våra tjänster ä riksomfattande, kostnadsfria och anonyma. Du kan ringa eller chatta eller bekanta dig på Peluuris tjänster!