Peluuris hjälplinje 0800 100 101 stöder, ger råd och handleder i spelproblem

Öppet mån - fre kl. 12-18. Samtalet är kostnadsfritt och du kan ringa anonymt. Om du vill tala på svenska, det går bra! Kontakta vår finskspråkiga service och lämna samtalsbegäran. Nedan hittar du instruktioner.

Ring 0800 100 101
Käteensä nojaava ihminen katsoo kohti.

Peluuris svenskspråkiga telefonservice

Vill du tala om din eller din anhörigas situation gällande spelande på svenska? Det passar bra!

Kontakta oss gratis via jouren 0800 100 101 alla vardagar kl. 12-18 och lämna samtalsbegäran via vår finskspråkiga service.

För att vi ska kunna betjäna dig på bästa möjliga sätt, behöver vi följande information:

  • telefonnummer
  • är du anhörig eller gäller samtalet ditt eget spelande
  • berätta kort om din situation

Vad händer efter att du lämnat en samtalsbegäran?

Vi kontaktar dig inom två arbetsdagar och föreslår tid och datum för ett längre samtal, under vilket vi sedan kan gå igenom din situation i lugn och ro tillsammans.

Ta det första steget -vi stöder dig!

Alla våra tjänster ä riksomfattande, kostnadsfria och anonyma. Du kan ringa eller chatta eller bekanta dig på Peluuris tjänster!