Peluuris hjälplinje 0800 100 101 stöder, ger råd och handleder i spelproblem

Öppet mån - fre kl. 12-18. Samtalet är kostnadsfritt och du kan ringa anonymt. Tyvärr kan vi erbjuda bara vår finskspråkiga service tillsvidare.

Ring 0800 100 101
Käteensä nojaava ihminen katsoo kohti.

Peluuris svenskspråkiga telefonservice är för tillfället på paus

Peluuris svenskspråkiga telefonservice är på paus, eftersom vi har ingen svenskspråkig kundarbetare för tillfället. Peluuris hjälplinje och chat betjänar bara på finska och på engelska om möjligt.

Vill du tala om din eller din närståendes situation gällande spelande på svenska? Du kan kontakta

  • Krans nationella stödtelefon för närstående 050 313 9926, tisdag-fredag kl. 13-17. Läs mera om Kran
  • Mieli rfs svenskspråkig kristelefon 09 2525 0112 Läs mera om kristelefon
  • Kriscentret Valo, som erbjuder riksomfattande samtalsstöd på svenska via video- eller telefonsamtal. Läs mera om Valo

Du kan även tala om ditt eller din närståendes spelande

  • med en skötare eller läkare inom företagshälsovården
  • med en skötare eller läkare vid social- och hälsocentralen
  • med en socialhandledare eller socialarbetare vid social- och hälsocentralen.

Ta det första steget -vi stöder dig!

Alla våra tjänster ä riksomfattande, kostnadsfria och anonyma. Du kan ringa eller chatta eller bekanta dig på Peluuris tjänster!