Känn igen problematiskt spelande

Det kan vara svårt för en utomstående att upptäcka problemet, och alltid är det inte lätt för spelaren själv heller. Med hjälp av följande information kan du bedöma ditt spelbeteende och fundera på behovet av en förändring. Du kan ringa Peluuri eller ta kontakt via chatten om du vill diskutera ditt penningspelande.

Känn igen problematiskt spelande

Det kan vara svårt för en utomstående att upptäcka problemet, och alltid är det inte lätt för spelaren själv heller. Varför så?

 • Människan har undermedvetna psykologiska överlevnadsmetoder som skyddar ens självkänsla och som kan orsaka att man inte lägger märke till icke-önskade egenskaper.
 • I vår kultur anses penningspelproblemet ofta vara ett självorsakat problem. Detta leder till överdriven skamkänsla och ett behov av att dölja problemet.
 • Man vill inte ändra sitt eget beteende, för man anser spelandet som viktigt och som en del av det egna jaget. Det kan även vara svårt att komma på alternativa aktiviteter istället för spelandet.

Bottenupplevelse

Oftast först en bottenupplevelse, t.ex. utmätning av skulder, väcker spelaren.

Näromgivningens ingripande

Näromgivningens eller en utomståendes ingripande kan hjälpa med identifieringen av problemet.  På grund av skam kan ingripandet först leda till att man förnekar problemet.

Olust till förändring

Fast problemet skulle också komma fram måste man komma ihåg, att många antingen inte vill eller inte är färdiga att ändra på sitt spelande. Bekanta dig med tabellen med förändringsfasen.

Med hjälp av följande lista kan du bedöma ditt spelbeteende och fundera på behovet av en förändring. Ifall något av nedanstående påståenden passar dig och ditt spelande, kunde du eventuellt fundera på en förändring:

 • Du känner att du inte kan berätta för dina anhöriga om ditt spelande
 • Du lånar pengar för att kunna fortsätta spela
 • Du tänker alltjämt på spel
 • Du blir irriterad om någon avbryter ditt spelande
 • Du försöker vinna tillbaka pengar du senast förlorat
 • Du tänker att du med en stor vinst kunde återställa din ekonomiska situation
 • Du ljuger om ditt spelande
 • Ditt humör växlar beroende på spelresultaten
 • Du klarar inte av att låta bli att spela under en längre tid
 • Du koncentrerar dig hellre på spel än på människor
 • Du spelar mer än du hade planerat under dina spelsessioner
 • Du använder allt mer pengar eller tid på spelandet
 • Du tar stora risker när du spelar
 • Andra människor tycker ditt spelande är överdrivet
 • Spelandet tar tid utav andra hobbyer

Genom det finskspråkiga BBGS-korttestet kan du bedöma ditt spelbeteende samt din motivation till förändring. Ifall du är motiverad till en förändring vägleder testet dig till en kort arbetsbok och ett infopaket, som kan fungera som ett praktiskt verktyg i syfte att uppnå en förändring.

Filmer och presentationer om spel om pengar och spelproblem

Spelberoende - egen erfarenhet - AVSNITT 1 YouTube

Spelberoende - egen erfarenhet - AVNSITT 2 YouTube

Spelberoende - egen erfarenhet - AVSNITT 3 YouTube