Hur förhåller man sig till spelande i Finland?

Två tredjedelar av finländarna anser problemspelandet av penningspel vara ett allvarligt problem. 91 % av finländarna tycker att penningspelandet inte borde uppmuntras.

Hur förhåller man sig till spelande i Finland?

 • 71 % av finländarna tycker iallafall i en viss mån att det finns för många möjligheter till penningspelande
 • 78 % vill inte att penningspel skulle förbjudas helt och hållet
 • tre av fyra finländare tycker att monopolsystemet är ett bra sätt att minska på skador orsakade av spelande
 • 85 % tycker att åldersgränsen på 18 år är ett bra sätt att minska på spelproblem   

Vem spelar?

I Finland genomförs vart fjärde år en omfattande befolkningsförfrågan gällande finländarnas penningspelande, den senaste utkom år 2012 (materialet insamlat 2011). Nästa material samlas in 2015. På den förfrågan som utkom 2012 svarade 4484 15 - 74-åriga finländare (40 % av de tillfrågade).

Enligt förfrågan:

 • har 78 % spelat penningspel inom de senaste 12 månaderna – 73 % av kvinnorna och 83 % av männen. Antalet motsvarar ca 3,1 miljoner finländare.
 • har 12 % av de som svarade spelat penningspel flera gånger i veckan, 34 % ca en gång per vecka.
 • har finländarna i medeltal använt 2,2 % av sina nettoinkomster på spel; problemspelare i medeltal 11,5 %.
 • är spelandet mest allmänt inom åldersgrupperna 25-34 och 35-49. I båda grupperna har 96 % någon gång spelat penningspel.
 • är spelandet mera allmänt bland dem som arbetar; bland studerande, hemmamammor, pensionärer och arbetslösa är spelandet mera sällsynt.
 • är spelandet mera allmänt bland de ensamboende i jämförelse med dem som har familj
 • har en femtedel spelat penningspel via nätet: onlinespelandet är mest allmänt bland män i åldersgruppen 25-34 år
 • är de mest populära spelen Lotto/Vikinglotto/Joker (74 % har spelat), Veikkaus skraplotter (37 % ), penningautomaterna (36 %)

Män börjar spela tidigare än kvinnor och spelar mera och föredrar spel som inte endast baserar sig på tur (sportvadslagning, poker). Kvinnor spelar oftare spel som baserar sig på ren tur, såsom penningautomater eller roulette.

Penningspelandet är koncentrerat: en liten grupp av alla spelare hämtar in merparten av spelens avkastning. Den mest spelande 5 % hämtar uppskattningsvis in hälften av penningspelens avkastning.

Källor:

Årsboken för penningspelande i Finland 2012

Lotterilagen

Finländarnas penningspel 2011 (2012). (THL). Rapport 14/2012.