Hur förhåller man sig till spelande i Finland?

Två tredjedelar av finländarna anser problemspelandet av penningspel vara ett allvarligt problem. 91 % av finländarna tycker att penningspelandet inte borde uppmuntras.

Vad är inställningen till spelande i Finland?

Den finländska kulturen har länge varit mycket penningspelsvänlig och spelande har förknippats med en bild av att pengarna man förlorar på penningspel går till goda ändamål.

Under de senaste åren har penningspelsproblem förts fram i den offentliga debatten och medvetenheten om problemen har ökat. 

Finländarnas inställning till penningspel har blivit något negativare efter 2015, visar befolkningsundersökningen. Kvinnorna har varit mer negativt inställda än männen under alla undersökningsår.

År 2019 ansåg majoriteten av respondenterna i undersökningen att man inte borde uppmuntra till penningspel (91 %) och att det finns för många möjligheter till penningspel (71 %).

Av respondenterna ansåg 61 procent att den nuvarande situationen med Veikkaus reklam är tillfredsställande, medan motsvarande siffra 2015 var 72 procent. Inställningen till reklam för penningspel har alltså blivit klart mer kritisk. År 2019 ansåg 32 procent att det gjordes för mycket reklam.

Majoriteten (52 %) var för att spelen skulle flyttas helt till spelsalar; 22 procent motsatte sig det och 26 procent hade ingen åsikt i frågan. Här har det skett en stor förändring; tidigare var 37 procent för att spelen skulle flyttas till spelsalar.

År 2019 ansåg 68 procent av respondenterna att problemspelande är ett allvarligt problem, medan motsvarande siffra 2015 var 45 procent.

  • År 2019 ansåg 72 procent av respondenterna att det nuvarande monopolsystemet är ett bra sätt att begränsa de skadeverkningar som penningspel orsakar,
  • 21 procent av respondenterna ansåg att monopolsystemet inte är ett bra sätt att förebygga skadeverkningar av penningspel och
  • sju procent av respondenterna hade ingen åsikt.

Källor:

Penningspelande, spelproblem, attityder till spelande och åsikter om penningspel under åren 2007–2019. Finländarnas penningspel (på finska)