Vet du hur mycket du spelar?

Vet du hur mycket pengar du har att använda? Följ med ditt penningspelande och din ekonomi. När du vet hur mycket tid eller pengar du använder till spel är det lättare att sett ett mål och följa ditt sepelande. När du vet vad du använder dina pengar till, kan du planera hur du använder dina pengar.

Vet du hur mycket du spelar?

Den finskspråkiga penningspeldagboken Raipe är ett självhjälpsverktyg med vilket du kan skapa och uppfölja målsättningar. Det är också enkelt att följa med ditt spelande eller icke-spelande med hjälp av den. Du lär dig också att känna igen de situationer som kan leda till oönskat spelande

Till Raipe rahapelipäiväkirja

Konkurrens- och konsumentsverkets sidor

"På dessa sidor hittar du anvisningar för att sköta din privatekonomi. Du hittar information om bland annat ekonomiplanering, betalningar och hur du reder ut betalningssvårigheter."  Du får information och anvisningar för att få inkomster och utgifter i balans.

Till Konkurrens- och konsumentsverket

Vet du hur mycket pengar du har att använda?

Med Garantistiftelsens Penno-broschyr får du en uppfattning av dina inkomster och utgifter. Därtill kan du beräkna hur mycket pengar du har till förfogande per månad och per dag. När du vet vad du använder dina pengar till, kan du planera hur du använder dina pengar.

Till Penno-broschyr