Peluuris grunduppgift, värderingar och strategi

Peluuri förebygger och minskar sociala, ekonomiska samt hälsorelaterade skador förorsakade av spel. Denna grunduppgift förverkligas genom att producera stöd-, handlednings- och rådgivningstjänster, samt genom att förmedla information gällande spelproblem, förebyggande åtgärder och vård.

Ring 0800 100 101
Hymyilevä nainen ja Peluurin logo.

Våra målgrupper och tjänster

 • Målgruppen för Peluuris tjänster är spelare, anhöriga och personer som möter spelrelaterade problem i sitt arbete.
 • Tyngdpunkten för verksamheten är i skadeverkningarna förorsakade av penningspelandet, men Peluuris tjänster finns också till för dem som spelar digitala spel och för deras anhöriga.
 • Tjänsterna är riksomfattande och avgiftsfria.
 • Peluuri har verkat sedan 2004.
 • Projektet Restart som inleddes år 2019 breddar urvalet tjänster för digispelare.

 

Peluurin työntekijä neuvoo, tukee ja ohjaa peliongelmassa.

Principerna för Peluuris verksamhet, serviceproducenter och finansiering

 • Principerna för vår verksamhet bygger på att vara kundcentrerade, konfidentiella, anonyma, ickefördömande gentemot kundens problem samt jämställda.
 • Peluuri är tillsammans med info-och stödpunkten Tiltti en del av Helsingfors Spelklinik, som erbjuder också öppenvårdstjänster för invånare i Helsingfors, Vanda, Esbo och Grankulla.
 • Peluuris service produceras tillsammans av A-klinikstiftelsen och Sininauhaliitto. Sedan år 1989 har dessa bakgrundsorganisationer verkat mångsidigt och aktivt med att förebygga och vårda spelrelaterade problem.
 • Servicen finansieras av de finska spelsamfunden Veikkaus Ab. Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för utvärderingen av verksamheten.
Asiakastyöntekijä

Peluuri erbjuder månsidig hjälp

 • Vi erbjuder mångsidig hjälp: professionellt stöd, kamratstöd samt självhjälpsverktyg per telefon och via nätet. Våra tjänster är alltid konfidentiella, anonyma och avgiftsfria. Våra tjänster finns att få runtom i Finland, både få finska och på svenska.
 • Vi producerar och förmedlar oavhängig information gällande penningspelrelaterade skador, vilka direkt eller indirekt berör åtminstone en halv miljon finländare. Vi samarbetar aktivt med andra aktörer för att förebygga skador orsakade av penningspel.