Återfall

Det sker ofta återfall under förändringen. Man kan förbereda sig gentemot dem med att gå igenom i hurdana situationer man vanligtvis spelar och vid hurdana tillfällen ett återfall mest sannolikt skulle kunna ske.gen. Du kan ringa Peluuri eller ta kontakt via chatten om du vill diskutera ditt penningspelande.

Återfall

Det sker ofta återfall under förändringen. Man kan förbereda sig gentemot dem med att gå igenom i hurdana situationer man vanligtvis spelar (sinnelag, plats m.m.) och vid hurdana tillfällen ett återfall mest sannolikt skulle kunna ske. På det sättet kan man redan i förväg förbereda sig för de utmanande situationerna.

Det är lättare att få ordning på sina penningaffärer om man har en plan.

Skriv upp alla dina skulder, deras förfallodagar, räntor, betalningsdagar och storleken på avkortningen. Ta också reda på hur länge det räcker för dig att bli av med skulden. Förhandla om betalningsdagarna och gör dig själv en budget. Sök hjälp från ekonomi- och skuldrådgivningen.

Återfall deprimerar och frustrerar. Med hjälp av stöd får man nya synvinklar gällande återfallet och kan lära sig att tolka det som en nyttig lärosituation.  Ett litet tillfälligt återfall har inte någon stor betydelse i långa loppet (den livslånga resan), ifall riktningen hålls rätt och planen rättas till.

Titta också:

Tips för att minska på spelandet

Tips till att sluta spela